021-66489384

پایان نامهسفارش پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه نوشته ای است که دانشجویان برای دریافت مدرک تحصیلی باید درمورد رشته تحصیلی خود در موضوعی خاص ارایه دهند. پایان نامه نباید موضوعی تکراری داشته باشد و هر دانشجو می بایست موضوع جدید مورد نظر خود را نگارش کند. به عبارتی این پژوهش باید نتیجه درسهای آموخته شده و واحدهای گذرانده شده باشد. پایان نامه بخش های مختلفی دارد که باید رعایت شوند مانند تعاریف، کلید واژه ها، تبیین اهمیت مساله مورد پژوهش، فرضیات، پیشینه تحقیق و منابع. نگارش پایان نامه ماهها طول می کشد و دانشجو موظف است که مرحله به مرحله برنامه ریزی داشته باشد.
مراحل اجرای پایان نامه به شکل زیر می باشد:
1 - فکر کردن در مورد پایان نامه 2 -تهیه طرح 3 - انجام طرح 4 - نوشتن پایان نامه پژوهشی 5 - به اشتراک گذاری نتایج پژوهش با سایر 6 - اصلاح پایان نامه پژوهشی

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد گزارشی پژوهشی است که دانشجویان در آن آموخته های علمی خود را طی سالها تحصیلات نشان می دهند و مورد ارزیابی اساتید قرار می گیرند. دانشجویان کارشناسی ارشد باید در نظر داشته باشند که در آینده پایان نامه شان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت پس لازم است بدانند که باید رساله ای حرفه ای و نوینی را ارایه دهند. به عبارتی دیگر پایان نامه باید به گونه ای باشد که فرضیه، پژوهش و نتایج به دست آمده از آن را با کیفیت خوبی نشان دهد.

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه دکتری

یکی از اهداف پایان نامه و به طور کلی تحقیق, شناخت اصول, قواعد و روشهای دانش است و پایان نامه ای که دانشجو ارایه می دهد خلاصه ای از آموخته های او طی چند سال تحصیل است.  به عبارتی این تحقیقات می توانند ملاکی برای ارزیابی دانشجویان باشد. پایان نامه, تز و یا رساله چارچوب و قواعدی دارد که رعایت آنها برای دانشجو الزامی است. دانشجو موظف است آخرین آیین نامه پایان نامه را از سایت دانشگاه خود دریافت کند و بعد از آن شروع به تدوین کند.

پایان نامه دکتری

مقاله نویسی

مقالات به دو دسته عمده زیر تقسیم می شوند:
1- مقالات ژورنال
2- مقالات کنفرانسی

که قبلا به تفاوت ها، معایب و مزایای این دودسته پرداخته ایم. اما در این مطلب به طور مفصل تر به انواع مقالات هر یک از این دسته ها می پردازیم

مقاله نویسی

نگارش پروژه های مطالعاتی

هدف از انجام تحقیق و پروژه های مطالعاتی شناخت دقیق و آگاهی پیدا کردن از پدیده ها است و اساتید نیز به واسطه این پروژه ها مهارت دانشجویان را می سنجند. از این رو نگارش پروژه های مطالعاتی نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد تا کیفیتی مناسب داشته باشند و مورد تایید قرار گیرند.

مقالات ISI

موسسه اطلاعات علمی مرکزی است که در آن محققان مقالات علمی خود را ثبت می کنند. درحال حاضر بیش از شانزده هزار مقاله در فهرست این موسسه است و هر سال حدود دو هزار مقاله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و  ده درصد از این مقالات جدید به سایت اضافه می شود.

سفارش چاپ مقاله

امروزه دانشجویان علاقمند به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی تلاش می کنند تا مقالات علمی خود را در مجلات علمی چاپ کرده  و به نام خود به ثبت برسانند. زمانی که یک پژوهشگر آموخته ها و دستاورد های علمی خود را در اختیار دنیا قرار می دهد به پیشرفت علم و همچنین پیشرفت خودش کمک بزرگی می کند.

تحلیل آماری پایان نامه

در هر پژوهش برای مطمئن شدن از صحت کار و داده های جمع آوری شده باید تحلیل آماری انجام داد، چون این کار به پژوهشگران نشان می دهد که روش پژوهش آنها صحیح بوده است یا خیر. به این منظور متخصصان داده ها را مورد تجزیه و تحلیل انجام می دهند و نتیجه رادر اختیار مصرف کننده قرار می دهند.