رشته صنایع نیز از جمله رشته هایی است که دارای گستردگی زیادی و شاخه متعدد در قسمت صنعت، مقدار بهره روی های کارکرد انسان و صنعت و مصرف انرژی و قسمت های مختلف است بنابراین گستردگی زیاد این رشته باعث شده کمتر افرادی در این رشته در انتخاب موضوع خود دچار مشکل شوند. انجام پایان نامه رشته صنایع باید به شکلی تنظیم گردد که استفاده آن در صنعت کاربردی باشد و بتواند مشکلات این بخش را حل کند.

 

 

در انجام پایان نامه رشته صنایع ابتدا جامع هدف که قرار است بر روی آن کار شود مشخص گردد اینکه آیا داده های ما به طور مستقیم با خود انسان ها در ارتباط است یا بخش سیستمی را  می خواهیم مورد مطالعه قرار دهیم یا ارتباط این دو نسبت به هم، باید از قبل برای ما معین شود زیرا اصلی ترین قسمت درانجام پایان نامه رشته صنایع همین داده ها می باشند که باید تجزیه و تحلیل شوند. در ابتدا قبل از انجام پایان نامه علاقه مندی خود را بسنجید و صرفا موضوعی که دارای جنبه کاربردی بوده ولی شما توان انجام را نخواهید داشت را انتخاب نکنید بدانید شرط اصلی موفقیت در انجام پایان نامه رشته صنایع شما علاقه مندی همراه با توان کار کردن و تحقیق بر روی موضوع مناسب است.

پایان نامه را طبق فرمت دانشگاه مربوطه تنظیم کنید. استفاده از منابع به روز رشته صنایع مانند مقالات وتحقیقات انجام شده جدید در انجام پایان نامه شما می تواند بسیار مفید باشد. در ابتدا مقدمه ای از کل کار تحقیقاتی که در می خواهید انجام دهید تا به نتیجه برسید را بنویسید و سپس در فصل های بعدی روی اصول کار و آزمایشات بحث بپردازید سعی کنید بحث های هر فصل دنبال کننده فصل بعدی باشد. درانجام پایان نامه رشته صنایع نیز مانند بسیاری از رشته های دیگر نیازمند نرم افزارهای تخصصی می باشد که باید قبل از شروع به پایان نامه نویسی در مورد آن ها اطلاعات لازم را کسب و آموزش دید.

رعایت این نکات باعث خواهد شد که کیفیت  انجام پایان نامه رشته صنایع بهتر شده و بتوانیداز آن مقالات خوب و در خوری استخراج کنید.

 

نویسنده: آرزو حاجی زاده

تاریخ: 2-4-1395

منبع: editexperts.ir