انجام پایان نامه مدیریت و معرفی رشته مدیریت

علاقه مندان به رشته ی مدیریت, پس از انتخاب و قبولی در این رشته باید به این نکته داشته باشند که از جمله دروس پایه و مهم در این رشته که در پایان نامه نیز کاربرد دارد, درس ریاضی و آمار می باشد و برای انجام پایان نامه مدیریت به این دروس و سایر واحدهای درسی مرتبط با ریاضی و آمار ودر برخی گرایشات آن از هندسه نیزبرای انجام پایان نامه استفاده می شود.

 

 

انجام پایان نامه مدیریت و چگونگی شروع آن

همانطور که در مقالات قبلی که پایان نامه مدیریت یکی از آن ها می باشد نیز گفته شد, دانشجویان پس از گذراندن واحدهای درسی متعدد که در رشته ها و گرایشات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند در اواخر دوره ی تحصیلی در مقطع ارشد و دکتری موظف به ارائه ی پایان نامه هستند و برای انجام پایان نامه مدیریت نیز مانند تمامی رشته های دیگر باید موضوعی برای پروژه انتخاب کرد که پس از تایید توسط استاد راهنما, مراحل انجام پایان نامه مدیریت  آغاز می شود.

انجام پایان نامه مدیریت و فصل های آن

هر پایان نامه یا رساله ای باید شامل پنج فصل باشد که در این مقاله به آن ها اشاره می کنیم.

فصل اول ( معرفی پروژه )

فصل دوم ( ادبیات و نگارش پروژه )

فصل اول و دوم: معرفی و توضیحات کامل درباره ی انجام پایان نامه و پژوهشی که قرار است دانشجو آن را انجام دهد و تا حدودی مانند پیشگفتار و مقدمه ای می باشد که دانشجو درآن بیشینه و پژوهش های مرتبط با موضوع را بیان می کند, ضمنا فصل اول و دوم پژوهش مکمل پروپوزال نیز می باشند.

فصل سوم: روش انجام پایان نامه و مراحل آن و همچنین معرفی مدل انتخاب شده که پژوهش بر اساس آن انجام گرفته می باشد.

فصل چهارم: کامل نمودن طراحی, و پیاده سازی مدل بررسی شده توسط دانشجو می باشد.

فصل پنجم: نتیجه گیری و تحلیل پروژه و ارائه ی پیشنهادات برای موضوعات مختلف در زمینه مرتبط با موضوع انجام شده می باشد.

نکته: تعداد صفحات باید بین 100 تا 120 صفحه باشد.

 

نویسنده: شایگان

تاریخ: 21-4-1395

منبع: editexperts.ir