با ترقی روزافزون دانش و تکنولوژی، روند انجام پایان نامه صنایع پیچیده تر شده چرا که رشته های قدیمی فنی، نمی توانستند به تمام نیازها و موارد پاسخ بدهند. به همین دلیل برای از بین بردن این کاستی و خلأ، رشته‏ های مختلف علمی و دانش مدیریت، اقتصاد و تکنیک های مهندسی، با هم ترکیب شده و رشته ای به نام مهندسی صنایع به گرایش های فنی و مهندسی اضافه شد که با توجه به این مسئله دانشجو باید به تمام شاخه های علم و دانش و مدیریت و... اشراف داشته و دامنه اطلاعات خود را وسیع تر کند.

 

 

 رشته مهندسی صنایع، شامل اغلب موضوعات و علوم ازجمله موارد زیر می باشد: نظارت بر منظم بودن فعالیت های یک فرآیند، کنترل تولید، نظارت بر کیفیت، استفاده تاثیر گذار و سودمند از ماشین‏ آلات، ابزارها و توانایی ها، افزایش بهره وری  سیستم، افزایش بهره آوری امنیت و... .

با توجه به این که رشته مهندسی صنایع با اکثر موضوعات و علوم و دانش مختلفی  در ارتباط است  دامنه وظیفه های یک مهندس صنایع، وسیع ‏تر از سایر مهندسان در رشته های دیگر می باشد پس به دلیل مهم بودن این ویژگی دانشجویان این رشته باید تمام سعی خود را برای فراگیری دروس پایه و تخصصی داشته باشند تا بتوانند موضوعی مناسب برای پایان نامه خود انتخاب کرده و در جهت انجام پایان نامه ای موفق بکوشند.

دانشجویان تمام رشته ها بخصوص رشته های فنی و مهندسی در زمان تحصیل و یادگیری دروس کاربردی ومهم را خوب فرابگیرند و با ارائه ی یک پایان نامه ی مطلوب و انجام پایان نامه به صورت گام به گام و بکار گرفتن تجربه و دانش متخصصان و استاد راهنما و در جهت هر چه بهتر شدن آن تلاش کنند .

همچنین مجموعه ی ادیت اکسپرتس با کمک تیمی مجرب از متخصصین و کارشناسان در زمان کم و کیفیت عالی خواسته شما را برای انجام پایان نامه محقق می سازد.

 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ: 6-4-1395

منبع: editexperts.ir