از جمله دلیل هایی که کلمه مدیریت را در حوزه تعریفی پایان نامه مدیریت نمی توان به راحتی و با سادگی بیان کرد گسترده بودن  دامنه  این رشته و متعدد بودن رشته ها برای انجام پایان نامه و خاصیت پویای آن میباشد.  مدیریت شامل ارائه ی یک برنامه دقیق، اجزا، سازماندهی، کنترل و بررسی سعی و کوشش های عضوهای گروه یا سازمان و بکارگیری منابع سازمانی متعدد برای رسیدن به هدف های سازمانی میباشد.

 

 

برای انجام پایان نامه مدیریت باید همواره این نکته را بدانیم که مدیریت شامل علوم مختلف مثل: اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات، آمار و ... میباشد و هدف آن افزایش سودمندی، کاربردی بودن،درستی و تاثیر سازمانی میباشد.

 استفاده از روش های مدیریت  با توجه به موقعیت یک موسسه یا از یک ارگان به ارگان دیگر متغیر است و نیازمند روش های مختلف  در شرایط  گوناگون میباشد.

عده ای مدیریت را هنر و عده ای دیگر علم عنوان کرده اند و برخی هم تلفیقی از علم و هنر، ولی آنچه که دارای اهمیت میباشد، تاثیر و رتبه بسیار مهم مدیریت در تمام زمینه ها علی الخصوص در زمینه انجام پایان نامه مدیریت در مقطع ارشد و دکترا میباشد.

تصمیم برای انتخاب موضوع تا دفاع و انجام پایان نامه در شاخه ‌های متعدد، برای اکثر دانشگاه های ایران تقریبا شبیه سیستم آموزشی در تمام دنیا میباشد و دارای یک چرخه معلوم و شناخته شده است.

یکی از وظایف استاد راهنما در قبال دانشجو این رشته و سایر رشته ها ارشاد و هدایت به سمت مسیری مشخص و با هدف است تا دانشجو بتواند موضوعی را انتخاب کرده و در جهت تکمیل آن قدم بردارد.

با توجه به مطالب گفته شده و کسب اطلاعات بیشتر دانشجو از رشته مدیریت انتظار میرود دانشجو بتواند موضوعی را انتخاب و به نگارش و تدوین آن بپردازد. همچنین مجموعه ی ادیت اکسپرتس با کمک تیمی مجرب از متخصصین و کارشناسان در زمان کم و کیفیت عالی خواسته شما را از یک پایان نامه موفق محقق می سازد.

 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ: 5-4-1395

منبع: editexperts.ir