پایان نامه حقوق خصوصی- لعان

یکی از مواردی که در پایان نامه حقوق خصوصی همواره مورد توجه بوده است مبحث لعان می باشد. محقق در این نوع پایان نامه به طور معمول به بررسی معنای لعان می پردازد. در پایان نامه حقوق خصوصی لعان را به معنای رها کردن و راندن تعریف کرده اند. محقق در انجام پایان نامه دکتری حقوق خصوصی ذکر می کند که مبحث لعان زمانی به وجود می آید که مرد همسرش را متهم به انجام زنا کرده است در این نوع پایان نامه نفی فرزند تولد یافته از طرف همسر نیز مشمول لعان می شود. در پایان نامه دکتری حقوق خصوصی گفته شده است که لعان عامل ایجاد قطع رابطه بین زوج ها می باشد. درنتایج این نوع پایان نامه می خوانیم که زمانی که بین زوجین لعان صورت گیرد حکم قاضی جدایی و حرام شدن آن دو بر یکدیگر هست. البته امروزه این قانون در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در انواع پایان نامه حقوق جزو قوانین متروک ذکر شده است. طبق تحقیقاتی که محققین در پایان نامه دکتری با این عنوان انجام داده اند دلیل متروک شدن این قانون نبودن این مشکل در جامعه نیست بلکه دلیل اصلی جهت عدم استفاده از این قانون در این نوع از پایان نامه عدم آشنایی افراد جامعه به وجود همچین قانونی در نظام است که سبب متروک شدن قانون لعان شده است. هدف اصلی محقق در پایان نامه دکتری حقوق بررسی ابعاد حقوقی و فقهی حکم لعان و آشنا کردن مردم با ابعاد مختلف حکم لعان می باشد. در نتایج پایان نامه حقوق می خوانیم که محققین بر این اعتقاد هستند که اگر در عصر حاضر مردم با ابعاد مختلف فقهی و حقوقی حکم لعان آشنا شوند این قانون می تواند دوباره زنده شود و زنده شدن دوباره آن می تواند از بسیاری از مشکلات ناموسی و نارسایی های طلاق جلوگیری کرد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.11

تلفن تماس ۸۸۷۸۳۶۸۲

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

پایان نامه حقوق

مقاله ISI