پایان نامه حقوق – حقوق اسلامی

در انجام پایان نامه حقوق با محوریت حقوق اسلامی و حقوق فقهی تحقیقات زیادی در خصوص معنا و مفهوم حریم صورت گرفته است  در شرح و توضیحات نوشته شده در انواع پایان نامه حقوق گفته شده است که معنا و مفاهیم واژه حریم از جمله اصطلاحات فقهی حقوقی می باشد که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این نوع پایان نامه این واژه با گذر زمان دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است و احکام و مصادیق جدیدی به خود گرفته است. در مطالعات صورت گرفته در انواع پایان نامه دکتری حقوق ذکر شده است که هدف اصلی از تحقیقات در معنای این واژه مطالعه مفهوم کلمه حریم در گذشته و حال و بررسی سیر تحول آن به طور موشکافانه می باشد. هدف اصلی محقق از انجام پایان نامه حقوق با این محوریت این است که از این رهگذر احکام مسائل نوظهوری که بشر امروز دائماً با آن مواجه می شود روشن گردد. بر این اساس در نگارش این نوع پایان نامه محقق همواره سعی برآن داشته است تا چند مسئله اساسی تبیین گردد: 1) محقق در انجام پایان نامه حقوق با این محوریت همواره در مفهوم حریم دقت و موشکافی لازم را بعمل می آورد تا بتواند از این طریق به مصادیق جدید آن دست پیدا کند و احکام آن را بر مبنای مصادیق گذشته تبیین کند. 2) علاوه بر این محقق در این نوع پایان نامه اصطلاح حریم را از زبان اهل فن (فقیهان و حقوقدانان)، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. 3) و در نهایت محقق در انجام پایان نامه دکتری حقوق با این محوریت سیر تطور حریم را از معنای کهن به معنای امروزی، بررسی می کند. هدف محقق از نگارش این قسمت از پایان نامه این است که با شمردن برخی از مصادیق گذشته و حال، به این نکته دست پیدا کند که مفهوم حریم با گذر زمان همواره دستخوش تغییر و تحول شده است و از قالب سنتی خود که همان حریم املاک بوده، پا را فراتر گذاشته است و مصادیق و اندازه های جدیدی به خود گرفته است هدف اصلی محقق در انجام پایان نامه دکتری این است که نشان دهد فقه اسلامی در هر زمانی پا به پای تحولات وسیع جوامع بشری حرکت کرده و پویایی خود را همواره حفظ نموده و از زمان خود به هیچ وجه جا نمانده است.

 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.06

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

پایان نامه حقوق

پایان نامه فقه و حقوق

مقاله ISI