پایان نامه دکتری حقوق خانواده

در پایان نامه دکتری حقوق خانواده تحقیقات زیادی بر رو ی مبحث ازدواج صورت گرفته است. چرا که ازدواج سرآغاز زندگی مشترک محسوب می شود. هدف از تحقیقات در پایان نامه دکتری حقوق خانواده در این زمینه بررسی عواملی است که باعث گسستن بنیان خانواده می شود چرا که امروزه نهاد خانواده با اینکه دارای قدمت  فراوان و ریشه های تاریخی می باشد در این نوع پایان نامه گفته شده است که به راحتی و بر اثر مشکلات و عوامل مختلف دچار معضل شده و راه گسستگی را پیش گرفته است. در پایان نامه دکتری حقوق خانواده ذکر شده است که فریب در ازدواج یکی از معضلاتی است که امروزه گسستگس اس زیادی را در خانواده ها به وجود آورده است. در این نوع پایان نامه می خوانیم که فریب می تواند از جانب یکی از زوجین و یا شخص ثالث باشد که موجب تیرگی در روابط خانواده می شود. محققان در پایان نامه دکتری حقوق خانواده علت فریب را ایجاد تمایل به ازدواج در افراد ذکر کرده اند. در این نوع پایان نامه گفته شده که فریب ممکن است به صورت کتمان عیوب با وجود آگاهی از آن عیوب, /نمایاندن امری برخلاف واقعیت آن مثل شرط به داشتن تحصیلات عالیه تمکن مالی خوب موقعیت اجتماعی عالی شغل و سمت خاص تجرد و غیره ازاین رو است که در این نوع پایان نامه ذکر شده است که  درشرع مقدس اسلام فریب در ازدواج که باعنوان تدلیس درنکاح از آن یاد می شود با حکم به تحریم مواجه شده است. محققان در پایان نامه حقوق خانواده گفته اند در  عالم حقوق همواره سعی وکلا بر این است که براساس اتکا به ابزارهایی درصدد حل مشکلات پدید آمده درزندگی اشخاص ببرآیند. یکی ازاین ابزارهای مهم که در اکثر این نوع پایان نامه به آن اشاره شده است و درعرصه حقوق دارای اعتباری روزافزون درمیان سیستم های حقوقی مختلف می باشد نظام مسئولیت مدنی است که درحقوق اسلامی نیز میتوان ریشه هایی ازمبانی مسئولیت مدنی را یافت نمود.

 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.12.31

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

مقاله ISI