پایان نامه دکتری حقوق مدنی

در انجام پایان نامه حقوق مدنی از نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، یاد شده است که همواره مورد توجه تمامی قانون ‌گذاران اجتماعی بوده است در این نوع پایان نامه محققان با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگه‌داری و مراقبت طفل معرفی می‌کنند. در این نوع پایان نامه می خوانیم که قانون ایران یک سری قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مقرر داشته است که در انجام پایان نامه دکتری حقوق مدنی محقق به بررسی این قوانین می پردازد و وضعیت حضانت در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نامه حقوق حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج ذکر شده است. در پایان نامه حقوق مدنی ذکر شده است که نگهداری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و...)، همواره یکی از مهم ‌ترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است. محقق در این نوع پایان نامه می نویسد که حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست. در نتایج پایان نامه حقوق مدنی می خوانیم که طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت را ندارد. طبق نتایج ذکر شده در پایان نامه دکتری حقوق در قانون مدنی بر اساس بند‌های 43 و 46 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (1383)، می خوانیم که سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند در خانواده می باشد و عبارت, قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ در پایان نامه دکتری حقوق مدنی به این معنا است که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی به هیج وجه نمی‌تواند آنها را از این حق محروم کند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.04

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

پایان نامه حقوق مدنی

مقاله ISI