پایان نامه دکتری مدیریت کار آفرینی
در پایان نامه دکتری مدیریت از کارآفرینی به دلیل اهمیت و ارزش این مقوله در مباحث اقتصادی مطالعات بسیاری در این حوزه صورت گرفته است. دراین نوع پایاننامه می خوانیم که  کار آفرینی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و نیروی بالقوه اقتصادی در کشور داشته است. آنچه در پایان نامه دکتری کار آفرینی ذکر شده این است که دولت ها همواره تلاش زیادی در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی داشته اند وعلاوه بر این به واسطه تحقیقات صورت گرفته در انواع پایان نامه کارآفرینی که توسط محققان این رشته انجام شده است پیشرفت های چشم گیری درزمینه آموزش کارآفرینی حاصل شده است. یکی از مسائل مطرح در این نوع پایان نامه، جایگاه آموزش کارآفرینی در جامعه می باشد. در نتایج این نوع پایان نامه ذکر شده است که با توجه به اینکه در حال حاضر اشتغال به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم تلقی می شود ایجاد و توسعه آگاهی کارآفرینی در افراد جامعه امری مهم به نظرمی رسد. به جز این مباحث در انجام پایان نامه دکتری از مبحث کارآفرینی اجتماعی نیز به عنوان مقوله ای متفاوت از دیگر اشکال کارآفرینی، صحبت های زیادی به میان آمده است به طور نسبی کار آفرینی اجتماعی در ارتقای ارزش های اجتماعی و توسعه در مقابل کسب ارزش اقتصادی ارجحیت بیشتری را کسب می کند. در پایان نامه دکتری با این محوریت می خوانیم که کارآفرینی اجتماعی فعالیتی است که در جامعه با رویکرد کارآفرینانه به رفع نیازهای اجتماعی مردمی که از توجهات به دور مانده اند، می پردازد. در نتایج این نوع از پایان نامه گفته شده است که چون تلاش دولتمردان و اقدامات بشر دوستانه افراد، نمی تواند به طور قطعی و کامل پاسخگوی نیاز جامعه باشد بنابراین برای حل این مشکل به وجود کارآفرینان اجتماعی در جامعه حتما نیاز است.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.12.28

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

مقاله ISI

 


مطالب دیگر این گروه
نگارش یک پروپوزال قوی و قابل دفاع نگارش یک پروپوزال قوی و قابل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعات بهینه سازی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعات بهینه سازی پایان نامه حسابداری با محوریت ساختار سرمایه پایان نامه حسابداری با محوریت ساختار سرمایه انتخاب استاد راهنمای قوی برای پایان نامه   انتخاب استاد راهنمای قوی برای پایان نامه پایان نامه مهندسی شیمی با محوریت بسپارش پایان نامه مهندسی شیمی با محوریت بسپارش موضوع پایان نامه خود را چگونه انتخاب کنیم موضوع پایان نامه خود را چگونه انتخاب کنیم