پایان نامه مهندسی شیمی با محوریت بسپارش

 

درپایان نامه مهندسی شیمی می خوانیم که بسپارش یا پلیمریزاسیون همانطور که از نامش پیداست، به معنای فرآیند ساخت پلیمرها از طریق ایجاد پیوند بین مونومرها و تشکیل مولکولهای بزرگ با شکل و اندازه متفاوت است.

 

درپایان نامه مهندسی شیمی  اینگونه گفته می‌شود که پلیمر، یک مولکول بزرگ متشکل از چندین بلوک سازنده یکسان یا مشابه است که توسط پیوندهای کووالانسی به هم اتصال یافته‌اند.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                     

 

این بلوکهای سازنده تکرار شونده همان مونومرها هستند که در اثر پلیمریزاسیون یا بسپارش، یک مولکول بسیار بزرگ زنجیرشکل یا شبکه‌ای تشکیل می‌دهند. غالبا پلیمریزاسیون به دو دسته پلیمریزاسیون تراکمی و پلیمریزاسیون افزایشی تقسیم‌بندی می‌شود. در پلیمریزاسیون تراکمی، مونومرها توسط واکنشی به هم اتصال می‌یابند که در آن دو مولکول (غالبا) از طریق از دست دادن یک مولکول آب، با پیوند کووالانسی به یکدیگر متصل می‌شوند. در این حالت وقتی پیوند بین مونومرها تشکیل می‌شود، هر یک از آنها در نقش بخشی از مولکول آب ظاهر می‌شود. در حالی که پلیمریزاسیون افزایشی از طریق اتصال مونومرها با استفاده از پیوندهای متعدد اتفاق می‌افتد. ساده‌ترین مثال در این زمینه تشکیل پلی‌اتیلن از مولکولهای اتیلن است. در پایان نامه مهندسی شیمی با موضوع پلیمریزاسیون، روش تحقیق می‌تواند سنتز انواع پلیمرها و مشخصه‌یابی آنها، شبیه‌سازی و یا مدلسازی فرآیندهای پلیمریزاسیون باشد. همچنین شایان ذکر است که پلیمریزاسیون، یک حوزه کاربردی و صنعتی است و کاربردهای متعددی در ساخت انواع پلیمرها دارد. به طوری که در حال حاضر، انواع پلیمرهای گرماسخت، گرمانرم و حتی الاستومرها و الیاف در حجم انبوه با استفاده از این روش تولید می‌شوند و از اینرو به طور گسترده در پایان‌نامه مهندسی شیمی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مهندسی شیمی

سفارش پایان نامه مهندسی شیمی

مقاله isi