فرضیه تحقیق در پایان نامه حسابداری

 

هر پایان نامه حسابداری عموما با یک سوال شروع می شود یکی از وضایف محقق این است که ابتدا راه حل ممکن برای نتیجه گیری را مشخص

کند و این راه حل همان فرضیه پایان نامه است

           فرضیه تحقیق در واقع از حدس و گمان تشکیل شده است مثل روابط بین پدیده ها و متغیرها که محقق را به نزدیک ترین راه حل هدایت می کند

 

                                          

            فرضیه چیست؟

 

            فرضیه پیش بینی پژوهشگر در مورد حل مسئله پایان نامه است فرضیه این امکان را محقق می دهد تا از بین راه های مختلف رسیدن به پایان نامه  

           ساده ترین راه را انتخاب کند

           

تدوین فرضیه چیست؟

 

میزان معلومات علمی و تجربه محقق           

  1. مطالعات نظریه ها
  2.  

تدوین فرضیه فوایدی دارد از جمله جهت دار شدن پایان نامه نسبت به موضوع پایان نامه و جلوگیری از خواندن مطالبی که ربطی به پروژه ندارد

فرضیه باید قدرت این را داشته باشد که ارتباط بین متغیرها را به صورت منطقی تایین کند

در مجموع دو نوع فرضیه وجود دارد

  1. فرضیه اصلی
  2. فرضیه فرعی

فرضیه اصلی مهمترین نوع فرضیه است لازم به ذکر است برای انجام پایان نامه  باید هر دو نوع استفاده شود

در انجامپایان نامه حسابداریعموما از داده های اقتصادی و تحلیل اطلاعات استفاده می شود

در پایان نامه فرضیات باید بیانگر حقایق باشند فرضیه و مسئله در تحقیق باید کاملا به هم مرتبط باشند

برای شروع پایان نامه حسابداری باید بدانیم ادعای بدون اثبات ارائه نکنیم  زیرا به معنای علمی نبودن نگارش پایان نامه است در پایان نامه حسابداری استفاده از داده ها  به صورت واقعی مهمترین امر است که در نتیجه پایان نامه مهمترین نقش را ایفا می کند.

در مقالات بعد توضیحاتی در مورد بخش های دیگر پایان نامه ارائه می گردد

سفارشپایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه

مقاله Isi