نرم افزار گوسین

مهمترین نرم افزار مورد استفاده در پایان نامه مهندسی شیمی نرم افزار گوسین است. در پایان نامه ارشد مهندسی شیمی برای پیشگویی انواع خواص مولکول ها و واکنش ها از نرم افزار گوسین استفاده می شود. از کاربرد های این نرم افزار میتوان به رسم ساختار بهینه مولکول ها, یونیزاسیون, مکانیسم واکنش و انرژی های پیوندی اشاره کرد.در پایان نامه ارشد مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار گوسین وضعیت مولکول, واکنش ها و مکانیسم آن را می توان شبیه سازی کرد.از این نرم افزار می توان به تنهایی و یا در کنار نتایج تجربی استفاده کرد. نرم افزار گوسین یک نرم افزار حرفه ای است. این نرم افزار تمام روش های آغازین رایج همچون هارتری-فاک CC , MP و .... را شامل می شود. در نتایج پایان نامه ارشد مهندسی شیمی می خوانیم که برای بهینه کردن ساختار هندسی اغلب مولکول ها از این نرم افزار استفاده شده است. از دیگر کاربرد های این نرم افزار می توان به بررسی و محاسبه فرکانس های ارتعاشی و خواص ترمودینامیکی اشاره کرد. در نرم افزار گوسین محاسبات را می توان هم بر روی فز گازی انجام داد و هم بر روی فاز مایع. اما به طور کلی در این نرم افزار ابتدا باید دو مورد مشخص شود. اولین مورد هدف از انجام محاسبه است یعنی هدف را برای سیستم مشخص کنیم دومین مورد انتخاب روش محاسبه است در این قسمت اگر روش محاسبه مشخص نشود سیستم به طور اختیاری روش HF را انتخاب می کند. نرم افزار گوسین را به راحتی می توان بر روی انواع سیستم عامل ویندوز و لینوکس به راحتی نصب کرد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار: 2016.11.20

ثبت نام دوره آموزشی پروژه نرم افزاری

ثبت نام دوره آموزشی

مقاله ISI