اهمیت ارایه مقالات ISI

یکی از متداولترین ابزار ارایه نتایج یک تحقیق و پژوهش مقاله است . مقاله ISI  در عین مختصر بودن به تمامی ابعاد تحقیق می پردازند.به طور معمول توان علمی یک کشور نیز از روی میزان انتشار مقاله ISI پژوهشگران آن کشور سنجیده می شود. یکی از شاخصه های کیفی مقاله ISI میزان ارجاع مخاطبین به این مقالات می باشد. در حال حاضر اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی به این امر وقوف پیدا کرده اند که می توانند از پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکترای خود حداقل یک مقاله ISI استخراج کنند و از مزایای انتشار آن بهره مند شوند. از مزایای استخراج مقاله ISI برای دانشجویان می توان به امکان تحصیل در مقاطع بالاتر و گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های بین المللی اشاره کرد همچنین داشتن مقاله ISI برای دانشجویان امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان را نیز برای آنها فراهم می آورد. نگارش مقاله ISI صرفا مورد توجه دانشجویان نیست بلکه مورد استقبال اساتید نیز هست چرا که ارایه مقاله ISI برای اساتید افزایش رتبه علمی را به دنبال داشته همچنین ارایه مقاله ISI در زمینه مورد پژوهش این اساتید سبب شناخته شدن آنها به عنوان صاحب نظر در آن موضوع می شود. 

نویسنده: مهین موسوی

تاریخ انتشار 2016.10.31

 انجام مقاله ISI