رتبه بندی با مقالات ISI

تخمین میزان سهم هر کشور در تولیدات علمی جهان از طریق میزان مقاله علمی انتشار یافته آنها در پایگاه های اطلاعاتی معتبر سنجیده می شود. پایگاه اطلاعاتی ISI Web Of Science یکی از پایگاه های معتبر در این زمینه است. میزان مقاله ISI و همچنین بر آورد میزان مراجعه به این مقالات در طول یک سال از معیارهای مهم ارزیابی و رتبه بندی علمی موسسات, دانشگاه ها و کشور ها می باشد. ایران در زمینه ارایه مقاله ISI از لحاظ پراکنش و رشد جزو کشورهایی است که در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در این زمینه داشته است چرا که امروزه دانشجویان و محققان ایرانی در انجام پایان نامه صرفا به ارایه مقاله فارسی بسنده نکرده و سعی در ثبت جهانی تحقیقات خود می نمایند. تحقیقات در پایان نامه های ارشد و دکتری در ایران به گونه ای صورت می گیرد که از نتایج این پایان نامه ها حداقل یک مقاله ISI استخراج گردد. تحقیقات نشان می دهد که ایران از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۶ از لحاظ ارایه مقاله ISI  و کمیت خالص تولید علم به طور مداوم در حال رشد بوده است.

 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.07

 

انجام مقاله ISI

سفارش پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد 

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال و پایان نامه دکتری