حسابداری دولتی نظامی ‌است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می‌نماید. در تعریف بالا تاکید بر برنامه‌های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است زیرا کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حسابداری دولتی است. در حسابداری دولتی، مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده، به کار گرفته می‌شود؛ پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است.

انجام پایان نامه حسابداری عمومی


حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی، از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حساب‌ها، تنظیم اسناد مالی، بودجه، عملیات حسابداری سپرده‌ها، بانک و تهیه صورت مقادیر، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی، بستن حساب‌ها و تنظیم حساب‌های نهایی، تهیه انواع صورت‌های مالی مهم در موسسات دولتی، انجام عملیات مالی طرح‌های عمرانی، ادارات دولتی شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید.


اصول حسابداری دولتی


1-    اصل لزوم رعایت حساب‌های بودجه‌ای و دولتی
2-    اصل استفاده از حساب‌های مستقل
3-    اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری
4-    اصل تامین اعتبار در ایجاد و تعهد
5-    اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده
سرفصل‌های حسابداری دولتی
1.    تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
2.    تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
3.    عملیات حسابداری سپرده‌ها
4.    عملیات مالی طرح‌های عمرانی
5.    عملیات مالی و حسابداری سازمان‌ها و ادارات و شهرداری‌ها

به طور خلاصه، حسابداری دولتی به معنای فرآیند جمع‌آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، تفسیر و گزارش رویداد‌های بودجه‌ای و مالی دستگاه‌های اجرایی دولت جهت تصمیم گیری به منظور کنترل بودجه است.
در بخش انجام پایان نامه حسابداری دولتی نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته خود، با نرم‌افزار‌های رشته خود (در اینجا، حسابداری، و به طور اخص، حسابداری دولتی) آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های اماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در ز مینه حسابداری عمومی


o     عوامل موثر در بکارگیری روش های حسابداری مدیریت در حسابرسی سازمان های دولتی
o    حسابداری دولتی و نحوه اجرای آن در ادارات
o    اداره امور مالی در بیمارستانهای دولتی و تجزیه و تحلیل برخی از مشکلات موجود
o    حسابرسی سازمان‌ها، برنامه‌ها، وظایف و فعالیت‌های دولتی
o    نظارت مالی دولت در سازمانهای دولتی و نقش آن در بهبود مدیریت سازمان
o    بررسی اثربخشی فرآیند تائیدیه‌های حساب‌های دریافتنی تجاری در حسابرسی صورت‌های مالی
o    بررسی علل تاخیر در تنظیم گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی
o    بررسی آثار مقررات ناهماهنگ خریدهای خارجی شرکت‌های دولتی
o    بررسی تحلیلی حسابداری دارائی‌های ثابت حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی در شرکت‌های دولتی