در ماده (4) قانون محاسبات عمومی مقرر گردیده است، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
بنابراین برای این که شرکتی دولتی باشد ابتدا باید بیش از 50% سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت یا شرکت دولتی باشد. روش و ملاک اصلی این که شرکتی دولتی است یا خیر، استفاده از همین تعریف قانونی است و این ماده به منزله خط کش و معیار تشخیص ماهیت شرکت است. در این خصوص باید توجه داشت که چنانچه هر شرکتی که شرکت‌های دیگر در آن سهامدار باشد در صورتی می تواند دولتی تلقی شود که بیش از 50% سهام سهامداران متعلق به دولت یا شرکت دولتی باشد. بنابراین در وهله نخست باید ماهیت شرکت سرمایه‌گذار (از جهت دولتی یا غیر دولتی بودن) احراز گردد تا بتوان سرمایه‌گذاری این شرکت را نیز در شرکت سرمایه‌پذیر مورد ارزیابی قرار داد. به عبارت خلاصه تر، شرکتی دولتی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به یک یا چند شرکت دولتی باشد. بنابراین چنانچه چندین شرکت که هر یک کمتر از 50% سرمایه آنها متعلق به دولت است (شرکت های غیر دولتی) مبادرت به تشکیل شرکت جدید نمایند، شرکت تأسیسی شرکت دولتی محسوب نمی‌گردد.

پایان نامه شرکت های دولتی


شرکت‌های مادر تخصصی، توانیر، مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور و ساتکاب که 100% سهام آنها متعلق به دولت است و همچنین کلیه شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب روستائی، مشانیر و سابیر که 100% سهام آنها متعلق به شرکت‌های مادر تخصصی است، شرکت‌های دولتی محسوب می شوند و احکام و مقررات عمومی مربوط به شرکت‌های دولتی در آنها جاری است.
در تعریفی دیگر آمده است، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. همچنین شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
درتعریف جدیدتری در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین آمده است، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام‌برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته میشود. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند.


سرفصل‌های پایان نامه شرکت‌های دولتی


1.     تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها
2.    تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولت‌ها
3.    مبانی مدیریت دولتی
4.     کاربرد آمار در مدیریت
5.    بودجه و ضرورت بودجه نویسی
6.    مالیه عمومی و وظایف دولت
7.    ارتباط بودجه با مدیریت و دیگر فنون مربوطه
در بخش انجام پایان نامه شرکت‌های دولتی نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه پایان نامه شرکت‌های دولتی


o     بررسی تأثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری
o    بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان
o    بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان
o    بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت
o    بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران
o    بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
o    بررسی زنجیره تأمین

به منظور انجام پایان نامه شرکت‌های دولتی، موسسه Edex در تمامی زمینه‌ها، اعم از تهیه پروپوزال، انجام فصول یک و دو (تعاریف، هدف از پژوهش، سئوال پژوهش، فرضیه پژوهش، متدولوژی و روش‌های انجام، پیشینه پژوهش‌های مشابه)، انجام پژوهش‌های لازم برای نگارش فصول سه، چهار و پنج (تهیه پرسشنامه، انجام پژوهش‌های میدانی، تجزیه و تحلیل آمار‌ها و داده‌های به دست آمده، تحلیل‌های نرم افزاری، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات جهت پژوهش‌های آتی در قالب پایان‌نامه‌های جدید) و ... در کنار پژوهش‌گران گرامی خواهد بود.
برخی از مراحل مشاوره و همراهی موسسه با پژوهشگران:
•    طراحی پرسشنامه، انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط
•    استفاده از دو یا چند روش تجزیه و تحلیل (رگرسیون، همبستگی، معادلات ساختاری، فازی، آنالیز فاکتور و …) و نرم افزار و مقایسه نتایج به منظور ارتقاء محتوی کار و قابلیت استخراج مقاله
•    اختصاص جلسات توجیهی، رفع اشکال و آمادگی دانشجویان جهت اخذ نمره عالی دفاع
•    پشتیبانی و حمایت واقعی تا پس از دفاع
•    دسترسی به بسیاری از نهادها و سازمان ها (بانک ها، موسسه های بزرگ، وزارتخانه ها، مراکز تحقیقاتی و …) جهت همکاری در جمع آوری میدانی و کتابخانه ای اطلاعات برای دانشجویانی که شاغل نیستند و یا دچار معضل گردآوری اطلاعات هستند.