در سال ۱۹۸۵ هنگامیکه مایکل پورتر برای اولین بار زنجیره ارزش را تعریف کرد، فرآیندهای تشکیل دهنده زنجیره ارزش را به دو گروه تقسیم نمود:
۱) فرآیندهای اصلی (Core Processes) که برای محصول یا خدمات تولید شده سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند.
۲) فرآیندهای پشتیبان که برای توانمند سازی فرآیندهای اصلی ضروری هستند.
در اوایل دهه نود، این تقسیم بندی در میان آن هایی که درگیر بازمهندسی (Reengineering) فرآیندهای کسب و کار (BPR) شدند، عمومیت یافت. در همین زمان، یک نظریه دیگر مطرح شد که بر روی دسته سوم از فرآیندها تمرکز می کرد، این دسته سوم فرآیندهای مدیریت بودند. راملر و براچه (Rummler and Brache)، برای مثال، بیان کرده اند که هر تیم بازمهندسی باید همواره هم به فرآیندی که بازطراحی می شود و هم به مدیریت فرآیند توجه کنند. اندکی بعد، موسسه مهندسی نرم افزار (Software Engineering Institute) بر روی نیاز برای تغییر فرآیندهای مدیریت برای حرکت به سطح بعدی از مدل بلوغ توانمندی CMM تمرکز کرد. و بعدها در دهه نود، هنگامیکه انجمن مربوط به زنجیره تامین مدل SCOR را ارائه دارد، فرآیندها را تحت سه گروه فرآیندهای اصلی، فرآیندهای توانمندساز و فرآیندهای برنامه ریزی در جهان توصیف کرد. امروزه اکثر تحلیل گران بین فرآیندهای اصلی، پشتیبان و مدیریتی این تمایز را قائل می شوند.

پایان نامه مدیریت فرآیند


متأسفانه برای اغلب افراد خیلی واضح نیست که یک فرآیند مدیریت چگونه تشکیل می‌شود و این موضوع برای سازمان‌هایی که تلاش می‌کنند معماری فرآیند کسب و کارشان را تعریف کنند، موجب افزایش اشتباهات می‌شود. این موضوع هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که سازمان‌ها یک پروژه تغییر فرآیند را آغاز می‌کنند و می‌خواهند بدانند که تیم بازطراحی باید به راهی که مدیریت فرآیند کارش را انجام می دهند نیز وارد شوند یا نه. دراینجا موضوع با یک مثال از یک پروژه بازطراحی فرآیند آغاز می‌شود.


برخی از سرفصل‌های رشته مدیریت فرآیند


1.    طراحی و مدلسازی، تجزیه و تحلیل، بازمهندسی فرآیند
2.    مکانیزاسیون و پیاده‌سازی فرآیند
3.    مدیریت عملکرد فرآیندهای سازمان
4.    مدلسازی فرآیند
5.    یکپارچه‌سازی فرآیندها
6.    مدیریت فرآیندهای بنگاه

لزوماً هر فرآیند یا فعالیت مشخص بوسیله فردی مدیریت می شود. اگر فرآیندها یا فعالیت هایی بدون مدیر باشند، سازمان مشکلات بزرگ تری نسبت به آن هایی که در حال حاضر داریم خواهد داشت. فرد ممکن است به عنوان مدیر فرآیند نامیده شود یا نشود. در این مثال اغلب، او به عنوان "ناظر تهیه غذا" یا "ناظر تحویل" کار می کند و به یک واحد عملیاتی سنتی گزارش می دهد. اما یک نکته باقی می ماند، فردی مسئول تعریف کاری است که انجام می شود هنگامیکه یک فرآیند اجرا می شود. او بودجه را توسعه می دهد، کار را مدیریت می کند، معیارها و خروجی ها را چک می کند، استخدام می کند، پاداش می دهد، ارتقا می دهد و یا کارکنان را اخراج می کند.
در بخش انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت فرآیند نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت فرآیند


o     بررسی تاثیر روانشناسی محیط کار بر فرایندهای پویای روانشناختی کارکنان مطالعه x
o    شناسایی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری خریداران تجهیزات نفت و گاز در x
o    ارزیابی فرآیند های بازاریابی در موسسه مالی x با استفاده از مدل بلوغ