مدیریت ورزشی مانند تمام گرایش های مدیریت علمی با سود بردن از چهارچوب های علم مدیریت تبیین می شود. آگاهی از دانش مدیریت برای مدیران ورزشی در جهت اداره بهتر امور و وظایف محوله امری لازم و ضروری است.

پایان نامه مدیریت مرزشی


مدیریت ورزشی در استانداردهای امروزی ورزش به دو شکل قابل مشاهده است:
۱- حیطه‌ای که حاکی از تلاش حرفه‌ای است و در آن مشاغل متنوع  مدیریتی مرتبط با ورزش وجود دارد.
۲- حوزه‌ای است که بر کسب آمادگی حرفه‌ای از طریق آموزش یک رشته تحصیلی اشاره دارد و در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی دیده می شود.
مدیریت ورزشی یکی از مدیریتهای جدیدی است که از چند دهه پیش در دانشگاههای معتبر جهانی به عنوان یکی از گرایش‌ها و تخصص‌های رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و مقطع دکتری جایگاه ویژه ای برای خود یافته است. امروزه نگرش دانشگاهی و علمی‌به این گرایش دستاوردها و یافته های پژوهشگران و متخصصان این رشته است. مدیریت ورزشی بیان سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و کنترل فعالیتهای ورزشی است و ورزش به عنوان پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف تاثیر گذار است. فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد. پس بنابراین وجود مدیرانی کارآمد و اثر بخش برای سازمانها و بویژه سازمانهای ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است.

برخی از سرفصل‌های رشته مدیریت ورزشی


1.    تحلیل آماری و کاربرد نرم‌افزار‌های آماری در ورزش
2.    مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی
3.    برنامه‌ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی
4.    مدیریت بازار‌یابی در ورزش
5.    مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی
6.    اشنایی با استانداردهای وسایل و تجهیزات رشته‌های ورزشی

در تعریف، مدیریت ورزشی عبارت است از فرآیند تنظیم برنامه ها و نظارت بر فعالیتهای ورزشکاران. 
اداره فعالیتهای ورزشی سرگرم کننده و امکاناتی که این فعالیت‌ها در آنها انجام می‌شود نیازمند توانایی‌ها و مهارت‌هایی است. سمت‌های این بخش برای افرادی است که بتوانند مسابقات را برنامه ریزی کنند، نحوه کارکرد امکانات ورزشی را بدانند، بر بودجه امکانات ورزشی نظارت کنند و از مهارت‌ها و توانایی‌های بسیاری که در حوزه‌های تخصصی سایر رشته‌ها وجود دارد استفاده کنند.
در بخش انجام پایان نامه مدیریت به کارگیری مدیریت ورزشی نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت ورزشی


o    رابطه هوش عاطفی و مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی
o    عوامل بروز بحران‌های ورزشی و روش پیش‌گیری از آن‌ها
o    طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS در حوزه معاونت فرهنگی و آموزشی
o    بررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنی استادیومهای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی - ارائه الگو
o    امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان تربیت‌بدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان