مدیریت کیفیت یکی از بحث‌های جدید در زمینه تولید و خدمات است. گرچه سابقه آن به ابتدای تاریخ نیز می‌رسد اما مفهوم نوین کیفیت محصول قرن ۲۰ است. بر طبق یکی ازنگرش‌ها مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود. بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌گردد.

پایان نامه مدیریت کیفیت


از جمله فعالیت‌های مربوط به مدیریت کیفیت یکی تضمین کیفیت و یکی کنترل کیفیت است. امروزه مدیریت کیفیت نه تنها شامل تولید بلکه شامل خدمات و حتی خدمات دولتی نیز می‌شود. و مدیریت کیفیت دولت‌ها و آموزش و پرورش (Graduation) یکی از مباحث نوین در کیفیت است. مدیریت کیفیت عموما شامل برقراری خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت، طرح ریزی کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است.
مدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر مشتریان، کیفیت‌محور، مبتنی بر حقایق و متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایندها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می‌شود.
ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت
1. فرایندگرایی: سازمان را فرایندی می‌بینیم که در آن درونداد، روند و بروندادی وجود دارد که همه افراد بصورت افقی در مراحلی از فرایند قرار می‌گیرند. تقسیم‌بندی عمودی و سلسله‌مراتبی وجود ندارد ؛ اگر فرایند بروندادی دارد همه در آن سهیم هستند.
2. مشتری‌محوری: تمامی افرادی که روی فرایند کار می‌کنند و آنها که نتیجه فرایند را کسب می‌کنند در واقع همکار و شریک هستند و باید کار کنند. اگر چنین نگرشی در سازمان حاکم گردد، برای مشتریان سازمان جایگاه ویژه‌ای ایجاد می‌شود و مشتری صاحب حق و احترام می‌گردد. در این گونه سازمانها سلامت جریان کار و سلامت فرایندها وابسته به مشتری و اظهارنظر اوست.
3. ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستمها: با تمرکز بر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و توانمندسازی کارکنان، تلاش می‌شود فرایندها و سیستمها بطور دائم در جهت پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریان بهبود یابند.


برخی از سرفصل‌های رشته مدیریت کیفیت


1.    کنترل آماری فرآیند
2.    تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
3.    توسعه عملکرد کیفی
4.    سیستم مدیریت هزینه های کیفیت
5.    آشنایی با روشهای خودارزیابی
6.    طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول
7.    تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی

در تعریف، مدیریت کیفیت فراگیر (total quality management) فرآیند بهبود مستمر کیفیت در جهت کسب رضایت مشتری است. این مدل فرآیندی است متمرکز بر روی مشتری‌ها، کیفیت محور و متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایند‌ها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود
در بخش انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت کیفیت نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت کیفیت


o     استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع
o    مطالعه و بررسی کنترل و کیفیت انواع تولیدات شرکت x
o    معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM Excellence Model
o    بررسی نظام مدیریت کیفیت در پروژه ها و پیشنهاد الگویی برای بکارگیری در اجرای طرحهای عمرانی
o    پایان نامه بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان