انجام پایان نامه شیمی تجزیه

شیمی تجزیه یکی از گرایشهای رشته شیمی است که به تجزیه مواد می پردازد. در این رشته به طور کلی خواص کمی و کیفی مواد را تعیین کرده و ساختار مولکولی آن را مشخص می سازند. شیمیدانها از دو طریق اجزا را تجزیه می کنند، روش کلاسیک و روشهای نوین دستگاهی. وزن سنجی و تیتراسیون از جمله روشهای کلاسیک هستند که به واسطه آنها غلظت یک محلول مجهول را اندازه می گیرند. تیتراسیون چندین روش دارد: تیتراسیون وزن سنجی، خنثی شدن، کمپلکس سنجی، پتانسیل سنجی و اکسایش-کاهش. روشهای نوین جداسازی شامل کرپوسکوپی، روشهای اکسیداسیون احیایی، فلوئویید و نوآوریهای دیگری می شوند.

پایان نامه شیمی تجزیه

دستگاه سانتریفیوژ نیز در این زمینه کاربرد بسیار زیادی دارد که حتی توانایی جداسازی دو مایع با تراکم متفاوت دارد. دانش آموختگان این رشته در آزمایشگاههای شیمی مشغول به کار می شوند و با فرمولهای شیمیایی مانند فرمولهای هم ارزی، آماده سازی محلولها و با دستگاههای تجزیه و تحلیل، کالریمتری، رادیواکتیو، میکروآنالیز، طیف سنجی مغناطیسی هسته ای و ... سروکار دارند. آنها همچنین در آزمایشگاههای کنترل کیفیت به کنترل محصولات صنعتی و غیرصنعتی می پردازند، پسماندهای صنعتی را کنترل می کنند، با استفاده از مطالعات پزشکی و بالینی شاخصهای فیزیولوژیکی را بررسی می کنند، با تجزیه سنگهای معدنی عیارشان را می سنجند و به اصطلاح عیارگیری می کنند و ... .
برخی از دروس این رشته عبارتند از الکتروشیمی تجزیه ای، اسپکتروسکپی تجزیه ای، روشهای فیزیکی و شیمیائی جداسازی، طیف سنجی مولکولی، الکتروشیمی پیشرفته، شیمی سطح، فتوشیمی، شیمی هسته ای، شیمی تابش، خوردگی فلزات، کریستالوگرافی، شیمی آب، شیمی و تکنولوژی نفت شیمی و تکنولوژی چرم، الکتروشیمی صنعتی، سنتز و شناسائی کمپلکسهای معدنی، بیوشیمی معدنی، شیمی حالت جامد، شیمی داروئی، شیمی هیتروسیکل، مبانی شیمی، پلیمر، کروماتوگرافی، تجزیه مقادیر بسیار کم، سنتز پلیمر ها، بیوشیمی، فیزیک پدیده ها بین سطحی در شیمی روشهای ساختار و عمل بیولوژیکی.

نمونه ای از موضوعات پایان نامه را می توانید در لیست زیر مشاهده نمایید و نیز برای ثبت سفارش خود روی سفارش پایان نامه کلیک کنید. ما متخصصینی تحصیل کرده از تمامی رشته ها داریم که در زمینه انجام پایان نامه تجربه بسیار زیادی دارند و می توانند پایان نامه ارشد و دکترای حرفه ای ارائه دهند. شما برای آشنایی با نحوه کار ما می توانید از سایت ما دیدن کنید و یا با ما تماس بگیرید.

نمونه ای از لیست موضوعات پایان نامه رشته شیمی تجزیه

-    بهینه سازی اجزای ترکیبات پیوندی برای چندمنظوره کردن آنها
-    بالا بردن کمیتهای آرسنیک بوسیله طیف نگار اتمی
-    توسعه ویژگیهای گرافیتهای چند الکترودی الماس با لیتوگرافی

سفارش پایان نامه