انجام پایان نامه فیزیک اتمی

رشته فیزیک در دوره کارشناسی پنج گرایش اتمی، هسته ای، جامد، نجوم و هواشناسی دارد و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز ارائه می شود. گرایش اتمی یا مولکولی به حرکت و انتقال اتمها می پردازد و تفاوت آن با فیزیک هسته ای در نوع بررسی است. در فیزیک هسته ای منحصرا فیزیک هسته اتم را مورد مطالعه قرار می دهند اما در فیزیک اتمی کل اتم را به صورت سیستمی بزرگتر بررسی می کنند. رشته فیزیک اتمی در ساخت فیلترها، چشمه های ماکروویو، انواع لامپهای نوری، تولید تفنگهای الکترونی و اپتیکی، مولدهای الکترواستاتیک، عدسیهای مغناطیسی و ... کاربرد دارد.

پایان نامه فیزیک اتمی

فوتونها، یونیزه شدن، برانگیختگی و آرایشهای الکترونی از جمله مباحث کاربردی در این رشته می باشد. برخی از دروس رشته فیزیک اتمی عبارتند از مقدمات فیزیک اتمی، آزمایشگاه فیزیک، مکانیک تحلیلی، آزمایشگاه الکترونیک، معادلات دیفرانسیل، الکترومغناطیس، ترمودینامیک و مکانیک آماری، مکانیک کوانتومی، نسبیت، امواج، اپتیک، کاربرد کامپیوتر در فیزیک، لیزر و کاربردهای آن، فیزیک محیط زیست، اسپکتروسکوپی و مکانیک سیالات.
دانش آموخته رشته فیزیک اتمی می تواند به عنوان پژوهشگر، فیزیکدان و استاد دانشگاه رشته فیزیک مولکولی مشغول به کار شود و یا از آنجایی که این رشته به بررسی حرکات اتمها می پردازد، در آزمایشگاههای فیزیک به عنوان متخصص کار کند.

دانشجویان رشته فیزیک اتمی برای انجام پایان نامه خود می توانند با ادیت اکسپرتس تمایس بگیرند و سفارش خود را ثبت کنند. کارشناسان ما راهنماییهایی از قبیل آمادگی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا تز دکترا، ترتیب نگارش پایان نامه، تحلیل آماری پایان نامه، راهنمای موضوع پایان نامه و موارد بسیاری دیگر در زمینه انجام پایان نامه ارائه دهند.

لیست موضوعات پایان نامه رشته فیزیک اتمی

-    طیف نمای نوری و تصویربرداری فلوئورسنتی برای تشخیص سرطان
-    شیوه های وابسته به مدل برای انتشار تصاویر نورسنجی و تابش سنجی
-    استفاده از منبع لیزر آبی برای فلوئورسنتهای لیزری
-    استفاده از روشهای طیف بینی در زیست پزشکی
-    اندازه گیری اجزای ردیابی در محلولهای آبی با  NIR  و MID
-    تجزیه و تحلیل طیفی مسئله بیولوژیکی انتشار پیوسته تابش سنجی
-    کاربردهای لیزر فزون گرمایی
-    درمان تومور با استفاده از لیزرهای فوتودینامیک
-    کاربردهای تابش سنجی در شیمی و داروسازی
-    تشخیص تومور و زخمهای تصلب شریان با استفاده از تعامل نور لیزری با درمان فوتوشیمیایی

سفارش پایان نامه