داده کاوی در پایان نامه ارشد کامپیوتر

در پایان نامه ارشد کامپیوتر یکی از مباحث مورد مطالعه کشف اطلاعات و دانش از داده های وب می باشد که به فرایند این نوع مطالعه وب کاوی می گویند. در این نوع پایان نامه فرایند ظهور وب کاوی وجود حجم عظیمی از داده ها در زمان ظهور رایانه ها ذکر شده است. رایانه ها در ابتدا این وعده را دادند که به عنوان یک مخزن دانش خرد باشند اما اما بر خلاف این وعده حجم وسیعی از داده ها را به سوی محققان روانه ساختند. در پایان نامه ارشد کامپیوتر می خوانیم که در فرایند وب کاوی داده ها از سمت سرور, مشتری و یا پایگاه های داده جمع آوری می شود. روشهای وب کاوی در پایان نامه ارشد کامپیوتر به سه دسته تقسیم شده است. اولین روش ذکر شده در این نوع پایان نامه کاوش محتوای وب است. موارد بعدی ذکر شده در پایان نامه ارشد کامپیوتر کاوش استفاده از وب و کاوش ساختار وب می باشد. تجارت الکترونیک, مدیریت رفتار مشتری و متن کاوی از زمینه های کاربردی متعدد در وب کاوی است که در پایان نامه ارشد کامپیوتر به آنها پرداخته می شود. نحوه تحقیقات در این نوع پایان نامه بیشتر بر روی توسعه تکنیکهای استخراج دانش جهت تحلیل داده های وب صورت می گیرد. در پایان نامه ارشد کامپیوتر سه روش اصلی برای داده کاوی در وب معرفی شده است که این سه روش شامل الگوهای ترتیبی, قوانین پیوستگی و خوشه بندی می باشد. به طور کل وب کاوی با چالشهای متنوعی رو به رو است از این رو در پایان‌نامه ارشد کامپیوترتحقیقات زیادی در زمینه وب کاوی در حال انجام است.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.16

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد کامپیوتر

مقاله ISI