پایان نامه های ارشد مهندسی کامپیوتر

در پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر مطالعه بر روی انواع تهدیدات امنیتی که فناوری رایانش ابری را ممکن است تحت تاثیر قرار دهند یکی از حوزه های مهم تحقیق و پژهش در این نوع پایان نامه است. شبکه, مجازی سازی  و زمانبندی تراکنش ها از جمله فناوری هایی است که در این نوع پایان نامه ذکر شده و رایانش ابری شامل آنها می شود. در پایان نامه ارشد کامپیوتر از رایانش ابری به عنوان جهشی برای  استفاده از منابع مجازی عنوان شده است دراین پایان نامهگفته شده که قابلیت ارایه خدمات مورد نیاز کاربران با پرداخت بر اساس میزان استفاده آنها از سرویسها صورت می گیرد مثل منابع آب و برق که متقاضی از آنها به صورت اشتراکی استفاده می کند و طبیعتا هرکس از این منابع بیشتر استفاده کند هزینه بیشتری را نیز باید پرداخت کند. مجازی سازی از مهمترین تهدیدات امنیتی هست که در پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر معرفی شده است چرا که بدنه اصلی سیستم های رایانش ابری را تشکیل می دهد. در این نوع از پایان نامه استراق سمع و جعل IP از مهمترین حملات در مجازی سازی معرفی شده اند و راه های سخت افزاری مثل استفاده از فایرولها و رمز نگاری از جمله کارهای انجام شده در زمینه امنیت مجازی  در این پایان نامه ها معرفی شده اند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.08

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر

مقاله ISI