آشنایی با اصول نگارش فصل دوم پایان نامه ارشد

به طور کلی، مطالب فصل دوم پایان نامه ارشد رشته های مختلف بر پایه ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری و تاریخچه داخلی و خارجی نگارش می شود. همچنین، در انتهای فصل دوم، نتیجه گیری تحقیق و مرور ادبیات جمع بندی می شود.  اما باید در نظر داشته باشید که در تدوین نسخه فصل دوم و جمع آوری مطالب باید نکاتی را بر اساس اصول اولیه نگارش فصل دوم پایان نامه رعایت کنید. در این متن به مهم ترین نکاتی که برای نگارش فصل دوم پایان نامه نیاز دارید، اشاره می کنیم.

نکات مهم نگارش فصل دوم پایان نامه ارشد

  • مقدمه

همانطور که می دانید در ابتدای هر فصل پایان نامه مقدمه ای از آنچه در فصل به آن می پردازید، عنوان می شود. در بخش مقدمه، زمینه پژوهش توضیح داده می شود و یافته های پژوهشی مرتبط با موضوع مرور خواهند شد. مقدمه ای کوتاه در مورد موضوع در ابتدای فصل آورده می شود و سپس پیشینه پژوهش آورده می شود.

  • بررسی نظریه ها و تاریخچه موضوع تحقیق

در این بخش، عمدتا به بررسی نظریاتی در زمینه عنوان تحقیق، آیتم های مرتبط، ابعاد تشکیل دهنده و پاسخ به سوالات تحقیق که در مطالعات پیشین ارائه گردیده، تمرکز انجام خواهد گرفت. مبانی نظری شامل ادبیات نظری و تئوری مرتبط با موضوع پژوهش در نظر گرفته می شود. با این حال، ممکن است همواره در تمام پژوهش های پایان نامه چنین روندی در نظر گرفته نشود.

یکی از مهم ترین بخش هایی که در نگارش

ارشد باید به آن توجه شود، استفاده از مطالعات داخلی و خارجی در پژوهش است. باید در نظر داشته باشید مطالعاتی که ارتباط بیشتری با موضوع تحقیق دارند، در ابتدای بخش مطرح شوند. همچنین، دقت نمایید که تنها مرور و خلاصه سازی مطالب مطالعات پیشین در این فصل مدنظر نیست، بلکه باید متغیرهایی که در هر تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند و شرایطی که از نظر جامعه آماری و زمان مطالعه بر پژوهش حاکم بوده است، مواردی که مطرح نشده و انجام نشده اند، و محدودیت های هر تحقیق عنوان شوند.

انجام پایان نامه ارشد

سفارش پایان نامه ارشد