اصول اولیه درباره بیانیه پایان نامه حقوق

شما در حین کار برای پایان نامه حقوق احتمالا مقاله ای که نیاز به بیانیه پایان نامه دارد می نویسید. بیانیه پایان نامه یک فرضیه یا بیانیه قابل اثبات و اورجینال درباره یک موضوع است. پایان نامه نکته یا جنبه ی خاصی از حقوق/قانون، بازگشایی یک مسئله، را هدف قرار می دهد و به صورت ایده آل برای حل آن تلاش می کند.  به طور خلاصه جمله بیانیه ی پایان نامه شما بحث مورد نظر شما را بیان می کند.

جمله بیانیه از انتخاب موضوع شروع می شود. برای شروع سریع این فرایند و تولید یک جمله بیانیه پایان نامه حقوق از فرمول "باید .....زیرا......" استفاده کنید بدین صورت که "یکسری نتایج مشخص باید اتفاق افتد به دلیل دلایل خاص".

 شاید شما بخواهید جمله بیانیه را در مراحل اولیه نوشتن برای هدایت تحقیق خود، توسعه دهید. بدین منظور انتقادآمیز بخوانید: آنچه را که میخوانید مورد سوال قرار دهید، و به دنبال نقض ها، موارد نادیده گرفته شده و اشتباهات داخل متون باشید. همانطور که بحث خود را توسعه می دهید و مقاله خود را آماده می سازید، پایان نامه حقوق خود را دربرابر موقعیت ها فرظی و شناخته شده تست کنید.

 

                                                                                

رویکردهای محتمل برای توسعه بیانیه پایان نامه حقوق

شما می توانید برای توسعه بیانیه حقوقی خود رویکردهای متفاوتی را در پیش بگیرید. در زیر به چند نمونه اشاره شده است:

یک مشاجره/بحثی از دیدگاه خاصی را در پیش بگیرید: استدلال های تفسیری،زبان قانون اساسی، مقررات وآئین نامه را بررسی می کنند.

شناسایی و برطرف کردن گسستگی ها، خطاهای حقوقی و حذفیات.

شناسایی ومورد سوال قراردادن رویکردهای قضایی: یک رویکرد قضایی را در تصمیم گیری بررسی کنید و نتایج را از دیدگاه دیگری تصور کنید.

بررسی زمینه تصمیم  گیری یا حقوقی

امتحان حل مسئله : خود را در موقعیت طرف مقابل قرار دهید و مباحث و نتایج جایگزین را تصور کنید.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حقوق

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حقوق