اصول پروپوزال نویسی

دانشجو باید با اصول پروپوزال نویسی و روش تحقیق آشنایی کامل داشته باشد تا قابلیت دفاع از پایان نامه خود را بیابد. توجه و اهتمام به امر پژوهش و تحقیق یکی از مهم ترین و اساسی ترین امور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی محسوب می شود و در این راستا ایجاد زمینه های مساعد و تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد و ایجاد روند صحیح نوشتن پروپوزال, انجام پروژه تحقیقاتی پایان نامه و دفاع از آن یکی از موثرترین گام هاست.

هدف کلی و اولیه از نوشتن پروپوزال بیان مسئله و چرایی پرداختن به آن و اشاره به روش های حل مسئله است.  هر پروپوزال, یک طرح اولیه برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می دهد و باید خوانندگان را که عموماً اساتید گروه پژوهشی دانشکده مزبور هستند را ترغیب به تایید طرح نماید.

 

                                   

 

کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه تحقیقاتی شما بستگی دارد بلکه به کیفیت نگارشی پروپوزال نیز بستگی دارد. در عین حال یک پروپوزال نمی تواند قوی بوده و حرفی برای گفتن داشته باشد مگر اینکه محتوی علمی آن قوی باشد. مفهوم قوی بودن محتوای علمی مستلزم اعتبار علمی ذاتی کار می باشد و همچنین دلالت بر به کار گیری تکنیک های منطبق بر آخرین پیشرفت های علمی دارد.

مهم ترین و عمده ترین بخش پروپوزال, چکیده و اهداف اختصاصی پروژه هستند. تیم بازبینی و صدور رای روی پروپوزال عموماً سبک بازبینی خاص خود را دارند و به بخش چکیده و به خصوص اهداف اختصاصی اهمیت ویژه ای می دهند. در واقع یک پروپوزال خوب قادر است با تمام افرادی که آن را داوری می کنند ارتباط برقرار کند, نه فقط افرادی که در رشته مرتبط با پروپوزال تخصص دارند.    

انجام پروپوزال

سفارش پروپوزال

مقاله ISI


مطالب دیگر این گروه
خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق خوب خواندن و خوب نوشتن کلید نگارش یک پروپوزال قوی خوب خواندن و خوب نوشتن کلید نگارش یک پروپوزال قوی قواعد و چارپوب نگارش پروپوزال قواعد و چارپوب نگارش پروپوزال چگونگی یادگیری پروپوزال نویسی چگونگی یادگیری پروپوزال نویسی اصول نگارش پروپوزال اصول نگارش پروپوزال بررسی بعد تئوریک و کاربردی پروپوزال بررسی بعد تئوریک و کاربردی پروپوزال