اصول پروپوزال نویسی

دانشجو باید با اصول پروپوزال نویسی و روش تحقیق آشنایی کامل داشته باشد تا قابلیت دفاع از پایان نامه خود را بیابد. توجه و اهتمام به امر پژوهش و تحقیق یکی از مهم ترین و اساسی ترین امور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی محسوب می شود و در این راستا ایجاد زمینه های مساعد و تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد و ایجاد روند صحیح نوشتن پروپوزال, انجام پروژه تحقیقاتی پایان نامه و دفاع از آن یکی از موثرترین گام هاست.

هدف کلی و اولیه از نوشتن پروپوزال بیان مسئله و چرایی پرداختن به آن و اشاره به روش های حل مسئله است.  هر پروپوزال, یک طرح اولیه برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می دهد و باید خوانندگان را که عموماً اساتید گروه پژوهشی دانشکده مزبور هستند را ترغیب به تایید طرح نماید.

 

                                   

 

کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه تحقیقاتی شما بستگی دارد بلکه به کیفیت نگارشی پروپوزال نیز بستگی دارد. در عین حال یک پروپوزال نمی تواند قوی بوده و حرفی برای گفتن داشته باشد مگر اینکه محتوی علمی آن قوی باشد. مفهوم قوی بودن محتوای علمی مستلزم اعتبار علمی ذاتی کار می باشد و همچنین دلالت بر به کار گیری تکنیک های منطبق بر آخرین پیشرفت های علمی دارد.

مهم ترین و عمده ترین بخش پروپوزال, چکیده و اهداف اختصاصی پروژه هستند. تیم بازبینی و صدور رای روی پروپوزال عموماً سبک بازبینی خاص خود را دارند و به بخش چکیده و به خصوص اهداف اختصاصی اهمیت ویژه ای می دهند. در واقع یک پروپوزال خوب قادر است با تمام افرادی که آن را داوری می کنند ارتباط برقرار کند, نه فقط افرادی که در رشته مرتبط با پروپوزال تخصص دارند.    

انجام پروپوزال

سفارش پروپوزال

مقاله ISI


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟