انتخاب موضوع در پایان نامه دکتری

پایان نامه چیست؟ پایان نامه دکتری را چگونه انجام دهیم؟ چرا باید پایان نامه انجام دهیم؟

پایان نامه دکتری تحقیقی است اصولی که شامل تمامی مطالبی می شود که دانشجو در طول دوره تحصیل خود فرا گرفته است. در واقع دانشجو راجع به مطالبی که در دانشگاه مورد آموزش قرار گرفته است می تواند تحقیق کند و به یک مطلب جدید دست پیدا کند و آن را در قالب پایان نامه عرضه نماید.در واقع انجام پایان نامه دکتری باید به گونه ای باشد که شما به یک حقیقت علمی جدید دست پیدا کنید و آن را در قالب پایان نامه همراه با توضیحاتی که لازم است بیاورید. اما دستیابی به حقیقت علمی جدید کار ساده ای نیست و از عهده همه بر نمی آید. در واقع انجامپایان نامه دکتری به منزله این است که شما شایسته این هستید که فارغ التحصیل شوید به همین خاطر از شما می خواهند چکیده آموزشهایی که دیده اید به همراه تحقیقاتی جدید و تکرارنشدنی را عرضه نمایید.

 

                                                                                              

 

 

در مورد انتخاب موضوع برای انجام پایان نامه دکتری می توان گفت باید به گونه ای باشد که در جایی دیگر مطرح نشده باشد و کسی دیگر قبلاً بدان نپرداخته باشد.در واقع پایان نامه دکتری باید شامل محتوایی باشد که کاملاً جدید بوده و در مورد موضوع انتخابی به صورتی صحبت نماید که جذاب و چالش برانگیز بوده و خواننده را به خواندن ادامه پایان نامه ترغیب نماید.انجام پایان نامه همیشه نباید تنها شامل متن باشد بلکه باید شامل نمودارها و تصاویر نیز باشد. گاهی اوقات تصاویر بسیار گویاتر از متن عمل می نمایند و نمودارها نیز که اغلب برای مقایسه به کار می روند در رشته های آماری بسیار واضح می توانند نتایج را بیان نمایند. لذا اگر سعی کنید در انجام پایان نامه همراه با متن، تصویر و نمودار را هم استفاده نمایید بسیار بهتر خواهد بود.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه دکتری

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه دکتری