جلوگیری از اتهام سرقت علمی در پایان نامه و رعایت اخلاق

 

فهم موقعیت و جایگاه علم، تلاش پژوهشی و ارزش دستاوردهای علمی، از جمله مسائلی است که دانشجویان بایستی قبل شروع فرآیند  پایان نامه درک نمایند. پژوهش علمی که به صورت یک  پایان نامه و یا مقاله علمی به چاپ می رسد، برای فرد محقق ارزشمند است زیرا نتیجه تلاش، صرف زمان، انرژی و هزینه بوده است. لذا ارزش نهادن به دست آوردها و تلاش های دیگران از لحاظ اخلاقی امری واجب است.

دانشجویان در نگارش پایان نامه خود، مخصوصا در قسمت مبانی نظری و تحقیقات بایستی این اخلاق را حفظ نمایند. حفظ اخلاق علمی به معنی عدم استفاده از نتایج دیگران نیست، بلکه به معنی ارزش نهادن به فعالیت های علمی دیگران است. این امر در پایان نامه با مرجع گذاری صحیح در جملات، اصطلاحات و نتایج تحقیقات دیگران حاصل می شود.                                   

 

                                                                       

دانشجویان در نگارش متن پایان نامه خود بایستی توجه داشته باشند که مرجع گذاری تک تک پاراگراف ها و جملات غیر پیوسته، علاوه بر حفظ اخلاق علمی و پژوهشی، موجب بالا رفتن بار علمی  پایان نامه و دفاع راحت تر پایان نامه خواهد شد. صحت سنجی و اعتبار سنجی پایان نامه های دارای مدلسازی نیز، بایستی با اخلاق علمی سازگار باشد تا بتوان نتایج پژوهش علمی را با نتایج حاصل از فعالیت و گزارش پژوهش دیگر محققان قیاس و اعتبار سنجی کرد. همچنین در بخش پایانی مقالات و بخش ابتدایی پایان نامه، ذکر نام افراد، موسسات و ارگان هایی که در انجام پژوهش به دانشجو یاری رسانده اند مهم است.

این اهمیت بیش از آنکه یک عرف در نگارش باشد، بیانگر اخلاق علمی پژوهشگر یا دانشجو است و موجب افزایش اعتبار اخلاقی  پایان نامه و به تبع آن افزایش اعتماد داوران و بهره مندان به نتایج تحقیقات دانشجو می شود.

انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

مقاله Isi


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟