جواب اولین سوال پروپوزال، بیشتر تاثیر را بر روی پایان نامه شما دارد!

اگر قرار باشد پایان نامه ای بنویسید فرمی به نام پروپوزال به شما داده می شود که اولین سوال آن این است: بیان مسئله

این مسئله است که مانند سوئیچ ماشین است و بیان صحیح آن مثل انداختن سوئیچ در ماشین است. حال باید طوری بیان کنید که ماشین پایان نامه شما روشن شود.

 

 

                                                         

مسئله چیست؟

برای نوشتن پایان نامه باید در ذهن شما سوالی ایجاد شود، مشکلی احساس کنید، این سوال یا مشکل همان مسئله شماست که در شما احساس نیاز به تحقیق و جستجو ایجاد می کند.

بیان مسئله چیست؟

استاد راهنمای پایان نامه شما یا اعضای شورایی که قرار است پروپوزال شما را تایید کنند، کسانی هستند که باید آنها را قانع کنید که می توانید این ماشین را با این سوئیچ به راه بیاندازید. برای قانع کردن باید پروپوزال به آنها ارائه دهید. وقتی کسی چیزی را شروع به خواندن می کند، اگر همان قسمت اول برایش گیرا باشد به خواندن بقیه نوشته علاقه مند می شود. پس شما باید تلاش کنید اولین سوال پروپوزال را به درستی و با مهارت کافی جواب دهید و مسئله را به خوبی بیان کنید.

مسئله را چگونه بیان کنیم؟

ابتدا بنویسید که چه مسیری را طی کردید و در کجای مسیر برایتان این مسئله یا مشکل پیش آمد. سپس مسئله یا مشکل را به صورت یک جمله کامل، صریح و روشن، به شکل مثبت و نه سوالی، مطرح کنید. در بیان مسئله، مجهول مهم را معرفی کنید. متغیر ها را بشمارید. متغیر ها و مجهول های شما بایستی طوری تعریف شوند که قابل بررسی و یا اندازه گیری باشد. اگر مجهول های شما کیفی است ابعاد کیفی و دامنه نظری آنها را بیان کنید تا حدود تحقیق و مسیر شما مشخص گردد. در انتخاب کلمات در جمله دقت کنید تا ابهامی برای خواننده پروپوزال پیش نیاید.

انجام پروپوزال

سفارش پروپوزال


مطالب دیگر این گروه
چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ پایان نامه مدیریت و رعایت قوانین نگارش پایان نامه مدیریت  و رعایت قوانین نگارش انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری