خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق

خوب نوشتن یکی از مهارت های الزامی برای پروپوزال نویسی محسوب می شود که داشتن و یا نداشتن این مهارت تمام تجربه پروپوزال نویسی شما دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. اگر خوب نوشتن را بلد باشید از هر لحظه پژوهش و نگارش پروپوزال لذت خواهید برد و گرنه فقط آنچه که پیش رویتان است خلاصی از پژوهش خواهد بود. انجام هر کار خوب طبیعتاً نیاز به مهارت و منابعی دارد, خوب نوشتن هم نیاز به منابعی برای آموزش دارد.

 

                                                                                                          

 

خوب نوشتن یعنی ساده و پخته نویسی و مثل هر مهارت دیگری در ابتدا دشوار و در ادامه و با ممارست و تکرار آموختنی خواهد بود. اگر قرار است نوشتن علاوه بر مقوله پروپوزال نویسی, جایی در زندگی شغلی ما داشته باشد, حتماً لازم است برای آموختن آن سرمایه گذاری کنیم و با تمرین و تکرار مستمر آن را تبدیل به عادتی لذت بخش برای خودمان کنیم.

داشتن پرسش های خوب و کاربردی به هنگام مطالعه, به پخته نویسی و همچنین ساده نویسی کمک شایان توجهی خواهد نمود. خواندن نمونه های خوب, بهره گیری از منابع آموزشی ساده و مقدماتی, تمرین و تمرین و بازخورد همگی مواردی هستند که به بهبود نوشتن شما کمک می گنند.

زمان دریافت نقد و بازخورد رو در رو, مثلاً در جلسه دفاع از پروپوزال و یا پایان نامه تماً مشتاقانه به سخنان اساتید نقد کننده گوش دهید, نکته دریافتی از انتقادات را یادداشت نموده و به تک تک پرسش ها و ابهامات به صورت لمی و و با استناد به بخش های مختلف پروپوزال پاسخ دهید.

واقعاً ارادتمند و مشتاق یادگیری باشید, چرا که در غیر این صورت و با نمایشی رفتار کردن حس شما به راحتی به مقدین و اساید داور انتقال یافته و تصویر شما بعنوان یک پژوهشگر بد در ذهن آنها ثبت خواخهد شد و این مسئله طبیعتاً برای آینده تحصیلی و شغلی شما در آینده مطلوب نخواهد بود.

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال