سفارش پروژه

در زمینه دوره ی آموزشی نرم افزار و سفارش آن, کارشناسان ما پس از ثبت پروژه شما در سامانه به شما مشاوره می دهند و بعد از برنامه ریزی مشاوره دوره شروع می شود. کارشناسان ما متعهد هستند که تا آخرین مرحله دوره ی آموزشی در کنار شما باشند و در صورت ایجاد هرگونه سوال و ابهام  پاسخگویتان هستند.