مبحث در نگارش پایان نامه

تا به اینجا پایان نامه خود را هدایت کردید، تجزیه و تحلیل مناسب روی آن انجام دادید و در پایان نتایج خود را نوشته اید. خسته اید و حالا تنها چیزی که می خواهید این است که نوشته خود را به سرانجام برسانید. مبحث سخت ترین بخش پایان نامه است چرا که در این بخش شما بایستی شیوه تحقیقی متفاوت خود را در یک قسمت منسجم تکمیل کنید. عجله نکنید زیرا به بخش پایانی این راه طولانی رسیده اید، اینجاست که بایستی به عقب برگردید و نگاه تازه ای به آنچه تا به حال نوشته اید بیاندازید.

ممکن است مبحث شما در قالب یک متن باشد و داستانی را بیان کند اما کارشناسان این فن بگویند نباید در این قسمت بیش از حد از نتایج اغراق آمیز استفاده کنید. چطور می توانید تعادلی مابین این دو بیابید؟ در نگارش مبحث پایان نامه چه کاری باید انجام دهید و چه کارهایی نباید انجام دهید؟

  1. آنچه باید انجام دهید: نگارش متن است و اینکه چرا باید افراد به این بخش توجه کنند.
  2.  آنچه نباید انجام دهید: به راحتی درباره نتایج خود صحبت نکنید.

مبحث یک پایان نامه باید با پاراگراف خلاصه ای از یافته های کلیدی آغاز شود، نه اینکه یافته های خود را در قالب جملاتی در متن بگذارید. مبحث بایستی بر پایه حقایق نوشته شود نه حدس و گمان.

  1. آنچه باید انجام دهید: تایید موارد مثبت است.
  2. آنچه نباید انجام دهید: اغراق بیش از حد است.

یکی از بزرگترین اشتباهات دانشجویان، اغراق بیش از حدی است که در نگارش مبحث دارند. حدس و گمان در نگارش این بخش تا حدی خوب است که تا بر مبنای منطق و حقایق صورت گرفته باشد نه اینکه شما را از واقعیات دور کند.

  1. آنچه باید انجام دهید: به آینده بیاندیشید.
  2. آنچه نباید انجام دهید: با این نگرش  مبحث خود را تمام نکنید.

در کنار محدودیت های کاری که در زمینه نگارش پایان نامه دارید، اگر پیرو مطالعات خود باشید، نتیجه بهتری خواهید داشت. سعی کنید انتظارات فعلی خود را بر مبنای آینده پایه گذاری نکنید. مشکل بزرگ بسیاری از مباحث، خاتمه یافتن آنها به آینده است. 

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه