مراحل پروپوزال نویسی1

انجام پایان نامه شامل مراحلی همچون نوشتن پروپوزال است. پروپوزال که ابتدای انجام پایان نامه است باید مراحل نوشتن آن رعایت شود. پروپوزال باید به صورت واضح و روشن نوشته شود و ابهام آمیز نباشد. پروپوزال نباید شامل توضیحات اضافه باشد و از طرفی همانند تحقیق نیز نباشد باید تمامی کارهایی را که قرار است در طول انجام پایان نامه انجام دهید به شکل واضح در پروپوزال بیاورید.

 

                                                                                                                  

                                                                                                 

 

 

پروپوزال نباید شامل صفحات زیادی شود. در واقع باید برای انجام پایان نامه مشخص کنید که چه مراحلی قرار است طی شود و این مراحل را در قالب پروپوزال ارائه می نمایید.پروپوزال باید شامل اهداف، فرضیه های احتمالی و روش های تحقیق و هدف از انجام پروژه باشد.در واقع پروپوزال را به این خاطر تهیه می نمایید که مشخص نمایید قرار است کار را به چه نحوی انجام دهید.همانطور که قبل از ساخت یک ساختمان برای آن نقشه می کشند و با دقت تعیین می کنند که قرار است کار به چه صورتی انجام شود پروپوزال نیز دقیقاً برای این کار است که مشخص کنیم چه کاری را قرار است انجام دهیم.انجام پایان نامه خود مراحلی را در بر میگیرد که اگر به صورت دقیق رعایت نشوند با مشکلات بزرگی مواجه خواهید شد. مراحل انجام پایان نامه شامل پروپوزال نویسی، تهیه مقدمه، فهرست، چکیده، متن اصلی، نمودارها، محتوا و خلاصه است.برای انجام پایان نامه با این مراحل یا باید خود اقدام به این کار نمایید و یا این کار را به موسسات بسپارید. اگر کار را خودتان انجام دهید ممکن است به دلیل اینکه در انجام پایان نامه بی تجربه هستید نتوانید کار را با کیفیت عالی تهیه نمایید لذا اگر این کار را به موسسات بسپارید می توانید با خیال راحت پایان نامه را تهیه و ارائه دهید. ارائه پایان نامه نیز نیازمند تسلط بر آن است که این کار نیز توسط موسسه انجام می شود بدین صورت که چندین جلسه برای شما برگزار می کند تا بتوانید براحتی کار ارائه پایان نامه را انجام دهید.

ثبت نام دوره آموزشی پروپزال