مشاوره در مورد موضوع تحقیق در نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

امروزه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برای انتخاب موضوع تحقیق و مراحل نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری نیاز به مشاوره و دریافت راهنمایی از سوی اساتید برجسته دارند. با توجه به مفاهیم پژوهشی و نیاز به تسلط بر اصطلاحات تخصصی در هر یک از بخش های  نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری، توصیه های افراد خبره می تواند بسیار سودمند باشد. در این متن به بررسی بخش های مهم در نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری می پردازیم.

 

 

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب موضوع در نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

  • آشنایی با روش تحقیق

باید در نظر داشته باشید که آشنایی با روش تحقیق در نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری، نقش اساسی در موفقیت تحصیلی شما دارد. بنابراین، به عنوان اولین اصل برای آنکه هدف تحقیق را به درستی شناسایی کرده و به ضرورت تحقیق بپردازید، انتخاب موضوع تحقیق مناسب است. انتخاب موضوع تحقیق در نگارش پایان نامه دکتری مهم ترین کار در آغاز پروژه تحقیقاتی شما به حساب می آید.

  • مشاوره با اساتید و افراد خبره

تمامی بخش هایی که برای پروژه نگارش پایان نامه دکتری نیاز دارید به آسانی قابل انجام است. ممکن است به پروژه دانشجویی و یا گزارش سمینار برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری نیاز داشته باشید. اساتید خبره ما می توانند راه حل مناسبی برای پروژه شما ارائه دهند. علاوه بر تکراری نبودن موضوع پیشنهادی، روش انجام تحقیق باید با نظریه های علمی سازگاری داشته باشد.

  • دسترسی به داده های جامعه آماری

از آنجایی که نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری نیاز به بررسی های ساختاری در جامعه مورد مطالعه دارد، این نوع تحقیقات از حساسیت بالایی برخوردارند. متخصصان ما با درک شرایط ویژه و خاص هر پروژه، پیشنهادات ویژه ای را برای هر طرح تحقیقاتی در اختیار شما دانشجویان قرار خواهند داد و تا دستیابی به نتایج پروژه راهکارهای منطقی و درستی در اختیار شما قرار دهند. بنابراین، نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید، نمونه و جامعه آماری مورد مطالعه است. باید از دسترسی به اطلاعات و داده های متغیرهای تاثیرگذار اطمینان حاصل کنید. بانک های اطلاعاتی و مرکز آمار ایران به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی موثق در داخل کشور شناخته می شوند.

  • بررسی روابط میان متغیرها

باید استانداردهای سنجش در نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری باید رعایت شوند تا نتیجه مطلوب را بدست آورید. پس از تدوین مقدمه در نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری، باید به معرفی موضوع تحقیق بپردازید.  باید متغیرهای آماری را بررسی کنید، مقیاس اندازه گیری و نقش آنها را در پژوهش بررسی کنید. رابطه میان متغیرها و زمان مورد بررسی را مطرح کنید.

  • امکان انجام تحقیق با پیشینه نظری و داده های موجود

همانطور که می دانید، در فصل اول پایان نامه، طرح تحقیق و یا همان پروپوزال عنوان می شود. در واقع، دورنمایی از انجام پژوهش در نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری مطرح می شود. در این مرحله از انجام تحقیق، استاد راهنما می تواند طرح را بپذیرد، رد کند و یا با انجام برخی اصلاحات جزئی آن را تائید کند. بنابراین، با توجه به حوزه تخصص استاد راهنما و گرایش در رشته تحصیلی می توانید با مشورت با اساتید راهنما موضوعی را برای انجام تحقیق و نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری انتخاب نمایید.

سفارش پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه دکتری