مشکلات پیش روی  پایان نامهدر فرآیند انتخاب عنوان و انجام تحقیقات و پژوهش

 

در اوایل شروع فعالیت ها برای انجام پایان نامه، فکر کردن در مورد آنچه شما می خواهید که در انتهای نگارش پایان نامه به آن برسید بسیار مهم است. مشورت کردن با سرپرست و استاد راهنما و اساتید مشاور پایان نامه به منظور مشاوره در حوزه انتخاب موضوع و اهداف پژوهشی و دامنه تحقیق پایان نامه از جمله گام های ابتدایی برای شروع تحقیقات و نگارش پایان نامه محسوب می شود.

به یاد داشته باشید که گاهی سادگی یک موضوع و یا آشنا بودن برخی از مفاهیم از لحاظ ذهن ما، ممکن است در فرآیند انجام پایان نامه تغییر کند و جای خود را به واژگان و اهداف دیگری دهد و با اعمال تغییرات جزئی، مسیر مد نظر ابتدایی  پایان نامه کاملا جابجا شود و موجب تمرکز در جنبه های خاصی از موضوع پایان نامه گردد.

 

                                               

 

تلاش برای حل مشکل پیش آمده در فرآیند پژوهش  پایان نامه، موجب پرس و جو و یا یافتن استدلال هایی برای حل آن مشکل خواهد شد که این امر هم باعث فوت و از دست دادن زمان می شود و هم موجب منحرف شدن از مسیر اولیه  پایان نامه که از روز اول متصور بودیم خواهد شد و حتی می تواند عنوان نهایی  پایان نامه و یا خواسته های اولیه از نتایج پایان نامه را تغییر دهد. لذا انتخاب عنوان کلی در ابتدای فرآیند پروپوزال نویسی و تغییرات جزئی که در آینده ممکن است که بروز کند، می تواند حوزه عملکردی و حوزه فعالیت های علمی پایان نامه را به حوزه ای دینامیکی و پویا تغییر دهد که قابلیت همخوانی، چه از لحاظ فکری و روانی و چه از لحاظ عملیاتی و تحقیقاتی را برای دانشجو و تیم تحقیقات او داشته باشد.

انجام پایان نامه 

سفارش پایان نامه

مقاله Isi


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟