معرفی نرم افزارهای مفید برای پایان نامه نویسی 

پایان نامه نویسی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد و دکتری برای تمامی دانشجویان امری ضروری به شمار می رود. نگارش پایان نامه باید براساس مجموعه ای از اصول صورت بگیرد. پایان نامه نویسی  برای برخی از دانشجویان بسیار دشوار و نیازمند اختصاص زمان زیادی است که گاهی این پایان نامه ها به علت رعایت نکردن اصول استاندارد نگارش پایان نامه رد می شوند. در این بخش به معرفی چند نرم افزار کاربردی جهت نگارش پایان نامه پرداخته می شود.

                                            

 

نرم افزارهای کاربردی برایپایان نامه نویسی 

استفاده از نرم افزارها در فرآیند پایان نامه نویسی  تا حد زیادی به افزایش سرعت و همچنین پیشرفت روند کار کمک می کند. یکی از مهم ترین نرم افزارها جهت پایان نامه نویسی نرم افزار Dropbox است. این نرم افزار با فراهم نمودن امکان ذخیره اطلاعات و نتایج حاصل از تحقیق به دانشجو کمک می کند تا در صورت مواجهه با مشکلات اطلاعات خود را از دست ندهد. استفاده ازDropbox  در نگارش پایان نامه بسیار آسان است و با تهیه نسخه پشتیبان مانع از دست دادن اطلاعات مربوط به پایان نامهمی شود. از دیگر نرم افزاهای مورد استفاده در پایان نامه می توان به Endnote اشاره کرد. Endnote نرم افزاری کاربردی برای درج منابع و مآخذ در پایان نامه است. استفاده از این نرم افزار در پایان نامه نویسی  به دانشجو کمک می کند تا بانکی اطلاعاتی از مقالات و کتاب های مورد استقاده ایجاد و ذخیره نماید و در صورت نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن به آن ها دسترسی پیدا کند. علاوه بر موارد مذکور، استفاده از نرم افزار Wunderlist در نگارش پایان نامه بسیار مفید خواهد بود. این نرم افزار جهت یادداشت برداری و ثبت نکات و ایده ها در طی روند نگارش پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر ویندوز، با سیستم عامل انواع گوشی های هوشمند و تبلت ها سازگار است.

 

نگارش پایان نامه

انجام پایان نامه