نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 

اهداف و ویژگی های پایان نامه

هدف اصلی از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش دانش و مهارت های دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی است. همچنین، در پایان نامه میزان مهارت دانشجو در موضوعی تخصصی محک زده می شود. از دیگر اهداف نگارش پایان نامه می توان به افزایش دانش عمومی دانشجویان اشاره نمود، چرا که از این طریق داشجویان باید به جستجوی مطالب و گردآوری اطلاعات جامع راجع به موضوع مورد نظر بپردازند. بعلاوه، دانشجو می تواند از این راه به تقویت مهارت های تفکر انتقادی بپردازد، یافته های پژوهش را گسترش دهد و به ارتقای سطح علمی کشور کمک شایانی بنماید. در این بخش به طور خلاصه به چگونگی نگارش پایان نامه به صورت حرفه­ای پرداخته می شود.

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

پایان نامه به گزارش پژوهشی در مورد موضوعی خاص گفته می­شود که بر اساس یافته­ های دانشجو جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد انجام داده می­گردد. موضوع انتخابی پژوهشگر برای انجام پایان نامه باید کاملاًٌ جدید باشد و دانشجو باید از انتخاب عناوین تکراری و قدیمی جداً خودداری کند. علاوه بر این، مطالب مندرج در پایان نامه نباید از مقالات افراد دیگر کپی شود و در صورت استفاده از مطالبی که قبلاً توسط فرد دیگری مورد پژوهش قرار گرفته­اند، حتماً باید در متن به منابع ارجاع داده شود. این ارجاع دهی می تواند به صورت پانویس یا در انتهای متن صورت بگیرد. یافته های حاصل از پژوهش باید به صورت کامل در متن آن ذکر شود و در انتهای پژوهش، نتیجه گیری و خلاصه آن ذکر شود. بعلاوه، دانشجو باید از ارجاع دهی غلط خودداری کند و صرفاً منابعی را که در کل تحقیق از آن ها استفاده شده در فهرست منابع  و مآخذ مورد استفاده ذکر نماید.

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

سفارش پایان نامه کارشناسی ارشد

مقاله isi