نوآوری در پایان نامه حقوق

یکی از موضوعات قابل اهمیت در پایان نامه حقوق رعایت و در نظر گرفتن امر نوآوری می باشد که باید به این موضوع ضروری ومهم توجه به سزایی شود این امر ممکن است بسیار زمانبر باشد و باید وسواس زیادی به خرج داده شود تا در نگاه اولیه اساتید پایان نامه حقوق نو آوری و ایده مطرح شده به چشم بیاید به و جود آوردن هر گونه تغییری در پژوهش ممکن است نوآوری به حساب بیاید به صورت مثال روش تحقیق را تغییر می دهیم یا نوع جمع آوری اطلاعات را تغییر می دهیم که به این موارد نوآوری گفته نمی شودبعضی از پژوهشگران تصور دارند که ترکیب چند موضوع مختلف با هم نوآوری محسوب می شود اما باز هم این مورد نمی تواند به عنوان نوآوری یکپایان نامه حقوق باشدچه بسا پژوهشگر را در مراحل بعدی انجام پایان نامه حقوق دچار مشکل می کند

نوآوری چیست؟   

                                                

نوآوری در پایان نامه یعنی انجام دادن کار جدید یعنی محقق در پی یک کشف جدید باشدومی خواهد سوالی را پاسخ دهد که تا به حال کسی به آن پاسخ نداده است در پایان نامه نوآوری یکی از عوامل تاثیر گذاردر انجام پروژه است که بیانگر تفاوت پژوهش شما با پژوهش های دیگر از لحاظ موضوعیمی باشد یک روش قابل توجه برای دستیابی به نو آوری مطرح کردن سوالاتی در زمینه پایان نامه از خودتان است از خودتان بپرسید این پایان نامه قرار است به چه موضوعی اشاره کند یا به چه سوالاتی پاسخ دهد؟ و یا آیا پایان نامه دیگری هم به جواب های من رسیده است ؟  یا سوالاتی از این قبیل که شما را به نوآوری نزدیک کند نکته قابل توجه این است که هدف شما این باشد که با نوآوری که در پایان نامه به وجود می آورید موضوع جدیدی به جامعه علمی بشر اضافه کنید

انجام پایان نامه حقوق

سفارش پایان نامه

مقاله Isi