هدف ازانجام تحقیق و پروژه های مطالعاتی شناخت دقیق و آگاهی پیدا کردن از پدیده ها است واساتید نیز به واسطه این پروژه ها مهارت دانشجویان را می سنجند. از این رو نگارش پروژه های مطالعاتی نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد تا کیفیتی مناسب داشته باشند و مورد تایید قرار گیرند.

نگارش پروژه های مطالعاتی

نگارش این پروژه ها مراحل و قواعد مختلفی دارد که رعایت آنها الزامی است  قواعدی از جمله نوشتن چکیده مقاله که باید حدودا صد و پنجاه کلمه باشد و نظر خواننده را به خود جلب کند. از قوانین دیگر پروژه های مطالعاتی رعایت فصاحت مطالب و شیوایی کلام است که برای رعایت کردن این موضوع  محقق باید مباحث روان و منطقی را مطرح نماید.محقق باید سعی کند تا ابهامی در موضوع انتخابی خود نداشته باشد و از اعداد و ارقام صحیح آماری استفاده نماید.
نگارش هر پروژه مطالعاتی اجزای اصلی مثل عنوان- نام نویسنده – چکیده – مقدمه – مبانی تحقیق – روش تحقیق – نتیجه گیری و منابع دارد. محقق باید تلاش کند تا از همان ابتدای نگارش خود یعنی مقدمه جمله بندی های مناسب و جذابی داشته باشد. در قسمت مقدمه باید ضرورت و هدف انجام پژوهش را بیان کرد و این قسمت نباید از دوصفحه بیشتر شود. در قسمت روش تحقیق باید نحوه انجام پژوهش را توضیح داد و پس از یافته های علمی را شرح داد. به طور کلی نگارش پروژه های مطالعاتی کاری زمانبر است و می تواند کاری دشوار برای دانشجویان باشد. نگارش این پروژه ها همچنین نیازمند تجربه و تخصص درنویسندگی می باشد. به همین دلیل ما پیشنهاد می کنیم جهت نگارش پروژه های مطالعاتی خود از ما کمک بگیرید. شما می توانید از کمک متخصصین مجرب ما جهت نگارش و اراِیه یک پروژه آکادمیک استفاده کنید تا پروژه ای تخصصی وحرفه ای ارایه دهید. علاوه بر این متخصصین ادیت اکسپرتس در حال حاضر آماده انجام پایان نامه های ارشد و دکترا هستند و راهنماییهای دیگری از قبیل راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه، آمادگی دفاع از پایان نامه ارشد و رساله دکترا، تحلیل آماری پایان نامه، نگارش پروپوزال و ... به شما ارائه می دهند.