پایان نامه برق با محوریت الگوریتم ژنتیک

 

در پایان نامه برق می خوانیم که الگوریتم ژنتیک (یا الگوریتم ژنتیکی)‌ یکی از موضوعاتی است که با وجود گذشت نزدیک به نیم‌قرن از پایه‌ریزی مفاهیم آن، همچنان به طور گسترده در بسیاری از زمینه‌های علمی از جمله پایان نامه برق مورد مطالعه و استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

                                                  

 

به طوری که به جرات می‌توان گفت الگوریتم ژنتیک، همچنان یکی از پرکاربردترین روشهای حل مسائل، بالاخص در حوزه‌های مهندسی است. ویژگی اصلی الگوریتمهای ژنتیک آن است که جواب مساله در آن رفته رفته بهبود می‌یابد. الگوریتم ژنتیک با یک مجموعه از جوابها که از طریق کروموزومها نشان داده می‌شوند آغاز می‌شود. به طوری که از جوابهای حاصل از یک جمعیت به منظور تولید جمعیت بعدی استفاده می‌شود. اساس کار الگوریتم ژنتیک در پایان نامه برق، کار بر روی کروموزومها و تصحیح طراحی و متغیرها (ژنها) در هر مرحله بر اساس تابع هدف محاسبه شده متناظر با هر کروموزوم است. عموما از الگوریتم ژنتیک به منظور یافتن راه حل در مسائل مختلف استفاده می‌شود که شامل جستجو و بهینه‌سازی است.از الگوریتم ژنتیک به منظور طراحی و بهینه‌سازی سیستمها و ماشینهای الکتریکی و الکترومغناطیسی از جمله مولدها (ژنراتورها)، مبدلها (ترانسفورماتورها) و بسیاری از اجزای دیگر استفاده می‌شود. یکی از رویکردهای نوین در زمینه طراحی و تحلیل ماشینهای الکتریکی، استفاده از الگوریتم ژنتیک به همراه روشهای تحلیلی مانند روش اجزای محدود است. همچنین به تازگی از الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندهدفه به منظور ارتقای مشخصات طراحی سیستمهای الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می‌شود. نرم‌افزارهای متعددی به منظور اجرای الگوریتمهای ژنتیک به کار می‌روند که از مهمترین آنها می‌توان به نرم‌افزارMATLAB  اشاره کرد.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه برق

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه برق

مقاله Isi