پایان نامه حقوق با موضوع حقوق خانواده

در پایان نامه حقوق، حوزه‌ای از حقوق مدنی که مسائل و قواعد مربوط به تشکیل، حفظ و انحلال خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد، با عنوان "حقوق خانواده" شناخته می‌شود. حقوق خانواده مسائل متعدد حقوقی از جمله حق ازدواج، حقوق کودکان، حق حضانت، حق پشتیبانی و حمایت فرزند، و حقوق طلاق را در بر می ‌گیرد. در این پایان نامه گفته می شود که در کشور ما، همواره ارتباط تنگاتنگی میان مباحث فقهی و کلامی با حقوق خانواده وجود داشته است و این مساله ریشه در اهمیت خاصی دارد که دین اسلام و ائمه اطهار برای خانواده قائل شده‌اند. بر اساس پایان نامه حقوق، ارتباط و پیوند مسائل مربوط به حقوق خانواده و احکام شرعی و فقهی در دین اسلام به حدی است که بسیاری از موضوعات مربوط به این حوزه حقوقی، باید با استناد به احادیث و روایات و البته احکام علمای فقهی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند.

 

                        

 

در این پایان نامه، غالبا حقوق در سه دسته متمایز طبقه‌بندی می‌شوند که عبارت است از: حقوق ناظر بر تشکیل خانواده، حقوق مربوط به اعضای خانواده و حقوق مربوط به فسخ ازدواج و طلاق. در خصوص حقوق ناظر بر تشکیل خانواده، شرایط عقد نکاح به عنوان مهمترین موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس این پایان نامه حقوق اعضای خانواده شامل موضوعات مختلفی از جمله حق نفقه، تمکین و چندهمسری است که هر یک به طور گسترده با توجه به احکام دینی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، درپایان نامه حقوق با موضوع حقوق خانواده، حقوق مربوط به پس از ازدواج به عنوان یکی از حساسترین مسائل حقوقی معرفی می‌شوند که از جمله مهمترین آنها می‌توان به حق طلاق و حق حضانت اشاره نمود.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه