پایان نامه حقوق مدنی

در پایان نامه حقوق با موضوع حقوق مدنی، حقوق مدنی به زیرمجموعه‌ای از حقوق خصوصی اطلاق می شود که روابط و مراودات میان افراد یک جامعه را از زوایای گوناگون حقوقی مورد بحث قرار می‌دهد. در واقع این شاخه از حقوق شامل حقوق غیر کیفری متشکل از حقوق و وظایف افراد و سازمانهای مختلف می‌باشد. در اینجا ذکر این نکته لازم است که اصطلاح انگلیسی معادل حقوق مدنی یعنی "civil law" برای اشاره به دو مفهوم متمایز به کار می‌رود. در پایان نامه حقوق با موضوع حقوق مدنی (civil law) گفته می شود که اصطلاح civil law هم برای اشاره به شاخه‌ای از حقوق متشکل از حقوق غیر کیفری (که در مقدمه توضیح داده شد) و همچنین به منظور اشاره به یک نظام حقوق مدنی استخراج شده از چارچوب حقوق مدنی رومی-ژرمنی به کار برده می‌شود.

 

                                              

پایان نامه حقوق مدنی با حوزه حقوقی مربوط به مسائل کیفری، نظامی و مذهبی متمایز است. در این پایان نامه، مسائل متعددی در زیرمجموعه حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرند که از مهمترین آنها می‌توان به حقوق قرارداد، دارایی و خانواده اشاره کرد. هر یک از این حوزه‌های حقوقی شامل تعاریف خاص حقوقی هستند و تمهیدات لازم در خصوص نقض این حقوق را معرفی می‌کنند. بر اساس این پایان نامه، حوزه حقوق خانواده شامل حق ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، فرزندخواندگی و فسخ نکاح است و در خصوص هر یک از این حقوق، مراجع قضایی ذیصلاح و حدود اختیار آنها را مشخص می‌کند. حقوق مدنی عمدتا از قوانین روم باستان استخراج شده‌اند و به مرور زمان، مورد بازنگریهای متعددی قرار گرفتند. در پایان نامه حقوق گفته می‌شود که در کشور ما، حقوق فردی با توجه به موازین و دستورات شرعی دین اسلام تعریف شده‌اند. از این رو در این پایان نامه، حقوق مدنی باید با توجه به احکام دینی مورد بحث و بررسی قرار گیرند. 

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حقوق

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حقوق