پایان نامه دکتری مدیریت

وظیفه ما نگارش پایان نامه بر اساس یک سیستم بسیار قوی به دو زبان انگلیسی و فارسی برای دانشجویان مقطع دکتری و ارشد می باشد. دررشته مدیریت دپارتمان مدیریت این مجموعه پروژه های بسیار قوی در سطح ملی انجام داده است و برای پروژه شما نیز می توانیم پروژه با کیفیت و استاندارد بالا ارسال نمائیم. تیم تحقیقاتی این دپارتمان شامل  مجموعه ای از افراد با مدارک در سطوح بالا و متخصصین با توانمندی بالا می باشد.

سفارش پایان نامه دکتری

گرایش های مدیریت که ما در آن فعالیت داریم به شرح زیر است:

  1. مدیریت مالی
  2. مدیریت دانش
  3. مدیریت سازمانی
  4. مدیریت بازرگانی
  5. مدیریت MBA
  6. مدیریت فناوری اطلاعات
  7. مدیریت کارآفرینی

در تمامی این گرایشها تیم تحقیقاتی اقدام به انجام مطالعات نموده با توجه به تخصص کاری و تحصیلی شما در حیطه مورد نظر به شما موضوعاتی پیشنهاد داده می شود. معییار انخاب موضوعات بر مبنای پارامترهای عدم تکرار، نوآوری، ضرورت انجام، و جذاب بودن موضوع می باشد.

برای ارائه موضوع به شما مقالات پایه از ژورنالهای معتبر مطالعه می گردد و مبنای تحقیق شما بهبود و ارتقا مقالات و موضوعات مطرح روز جهان می باشد.

در بخش متد و روش پایان نامه از جدید ترین متدها و بخش نرم افزاری قوی استفاده می گردد و در نتیجه یک روش برگزیده بالطبع تجزیه و تحلیل تکنیکال با ارائه مدلهای جدید فکری ارائه می گردد.

نویسنده: دانیال حاجی

تاریخ انتشار: 1395/06/24

سفارش پایان نامه دکتری