پایان نامه عمران با موضوع دیوار برشی

 

در پایان نامه عمران گفته می شود که دیوارهای برشی، المانهای عمودی سیستم مقاومت در برابر نیروی جانبی، یعنی موازی با صفحه دیوار هستند. البته تعاریف دیگری نیز برای دیوار برشی وجود دارند. در یکی از این تعاریف،‌ به دیافراگم عمودی صلبی که قادر به انتقال نیروهای جانبی از دیوارهای بیرونی، کف و سقف به پی ساختمان در جهت موازی با صفحات آنها باشد، دیوار برشی گفته می‌شود.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

بر اساس این تعریف‌، دیوار بتنی تقویت شده یا خرپای قائم می‌تواند یک دیوار برشی محسوب شود. نیروهای جانبی در اثر باد، زمین‌لرزه،  بارهای نشست غیریکنواخت، علاوه بر وزن سازه و ساکنین آن ایجاد می شوند و نیروهای پیچشی قوی ایجاد می کنند. در پایان نامه عمران گفته می شود که این نیروها می‌توانند ساختمان را توسط نیروهای برشی در معرض خطر قرار دهند. دیوارهای برشی به ویژه در ساختمانهای بلند که در معرض باد جانبی و نیروهای لرزه‌ای هستند از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

 

در بسیاری از آیین نامه‌های ساختمان، استفاده از دیوارهای برشی به منظور افزایش ایمنی سازه مورد تاکید قرار گرفته است. عموما دیوار برشی به فرم پنلهای (قابها) تقویت شده و مهاربندی شده ساخته می‌شود و در طراحی دیوارهای برشی، شکل و موقعیت پلن دیوار تاثیر قابل توجهی بر رفتار سازه می‌گذارد. به طوری که در پایان‌نامه عمران گفته می‌شود بهترین موقعیت برای دیوارهای برشی در مرکز هر نیمه از ساختمان است. همچنین در سازه‌های چندطبقه، دیوارهای برشی از اهمیت بالایی برخوردارند و علاوه بر کاستن از ریسک تخریب دیوارهای بیرونی، از طبقات ساختمان نیز در برابر بارهای جانبی زلزله محافظت می‌کنند.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه عمران

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه عمران

مقاله isi