پایان نامه مدیریت با محوریت- ارتباط با مشتری

در پایان نامه مدیریت ، ارتباط با مشتری، یکی از رویکردهای نسبتا نوین در علم مدیریت است که با رقابتی شدن هر چه بیشتر فضای بازار و با محوریت قرار دادن خواسته‌ها و نیازهای مشتری معرفی شد.

 

 به طور ساده می‌توان گفت مدیریت ارتباط با مشتری در پایان نامه مدیریت به معنای مدیریت امور مربوط به مشتریان از طریق برقراری "ارتباط" با آنهاست.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 "مدیریت ارتباط با مشتریان" غالبا به سه نوع استراتژیک، عملیاتی و تحلیلی تقسیم‌بندی می‌شود. همچنین عموما در پایان نامه مدیریت گفته می شود که هدف از مدیریت ارتباط با مشتریان، یافتن و جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان فعلی و کاهش رویگردانی مشتریان و افزایش وفاداری آنهاست.

 

در حال حاضر، رویکردها و گرایشهای متعددی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان ارائه و معرفی شده است که از مهمترین آنها می‌توان به مدیریت دانش مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی اشاره کرد. امروزه بخش "روابط عمومی" که در سالهای نه چندان دور، نقش تنها رابط میان شرکت و مشتریانش را ایفا می‌کرد، جای خود را به دپارتمانهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بسیاری از شرکتها داده که با کسب اطلاع از نظرات مشتریان و گردآوری منظم آنها، از روشهای علمی به منظور تحلیل و ارزیابی آنها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در حال حاضر تکنیکهای داده‌کاوی به یکی از محبوبترین ابزارها برای تحلیل داده‌های مربوط به مشتریان در پایان نامه مدیریت تبدیل شده‌اند که امکان کشف و تحلیل اطلاعات مفید و معنادار مربوط به مشتریان را فراهم می‌کنند. همچنین طی سالهای اخیر، نرم‌افزارهای متعددی به منظور مدیریت بهینه ارتباط با مشتریان طراحی و توسعه داده شده‌اند.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت