پایان نامه مدیریت با موضوع بازاریابی

در پایان نامه مدیریت بدون تردید بازاریابی یکی از مفاهیمی است که بیشترین حجم تحقیقات دانشگاهی و کاربردی در سالهای اخیر پیرامون آن انجام شده است. به طور کلی درپایان نامه مدیریت با موضوع بازاریابی، تمامی فرآیندهای مدیریتی که منتج به تبدیل یک ایده تجاری به محصول می‌شوند، در قالب مفهوم بازاریابی شناخته می‌شوند. در این پایان نامه یکی از مهمترین مفاهیم، 4 پی (P) بازاریابی است که شامل تعیین،‌انتخاب و توسعه یک محصول (Product)، تعیین قیمت (Price)، انتخاب کانال توزیع برای تامین دسترسی مشتری (مکان:Place) و طراحی و اجرای یک استراتژی تبلیغ (Promotion) می‌باشد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

درپایان نامه مدیریت با موضوع بازاریابی، بازاریابی با محوریت تنظیم و هدایت کسب و کار با توجه به نیازها و رضایتمندی مشتری انجام می‌شود. در واقع در این پایان نامه اینگونه گفته می‌شود که بازاریابی شامل تمامی فعالیتهایی است که یک کسب و کار یا شرکت به منظور جذب و حفظ مشتریان انجام می‌دهد. همچنین یکی از موضوعات مهم دیگر درپایان نامه مدیریت با موضوع بازاریابی، مفهوم "ارزش" است که به طور گسترده در زمینه بازاریابی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ارزش در حوزه بازاریابی به مفهوم میزان تطابق یک محصول یا خدمت با نیازها و یا خواسته‌های یک مشتری است که با تمایل او به پرداخت ارزیابی می‌شود. در این پایان نامه، بازاریابی به عنوان یکی از گسترده‌ترین مفاهیم علم مدیریت مطرح است که موضوعات مختلفی از جمله حفظ مشتریان، وفاداری مشتریان، رفتارهای مشتریان و بخش‌بندی مشتریان را در بر می‌گیرد. همچنین به تازگی موضوعات مختلف دیگری از جمله بازاریابی در محیطهای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. 

انجام پایان نامه مدیریت

سفارش پایان نامه مدیریت

مقاله isi


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟