پایان نامه مدیریت با موضوع مدیریت کیفیت جامع

پایان نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)، یک رویکرد مدیریتی است که با هدف به حداقل رساندن خطاها در فرآیند ساخت و تولید، هماهنگ سازی مدیریت زنجیره تامین، ارتقای تجربه مشتری و به طور کلی ارتقای سطح عملکرد کیفی اجرا می‌شود. بر اساس پایان نامه مدیریت ، این رویکرد مدیریتی در پی آن است که تمامی عوامل دخیل در فرآیند کار را نسبت به کیفیت نهایی محصول یا خدمت ارائه شده، "پاسخگو" سازد.

 

                                           

در این پایان نامه گفته می شود که رویکرد یا رهیافت مدیریت کیفیت جامع، دارای تشابهاتی با فرآیند بهینه‌سازی شش سیگما است، اما تفاوتهای بارزی با آن دارد. با وجودی که اکنون بیش از 50 سال از زمان پایه گذاری مبانی اولیه مدیریت کیفیت جامع می‌ گذرد، این رویکرد کماکان به عنوان یکی از محبوبترین راهکارهای مدیریتی در سطح گسترده به کار برده می‌شود.

به طور خلاصه در این پایان نامه می ‌خوانیم که مدیریت کیفیت جامع، یک رویکرد سازمان یافته مدیریت سازمانی است که از طریق بهینه‌سازی فرآیندها و روشهای داخلی، سعی در بهبود خروجیهای سازمان (محصولات و خدمات) دارد. بر اساس این پایان نامه، مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک فرآیند مشتری‌محور شناخته می ‌شود که تاکید خاصی بر استفاده از تصمیم‌گیری مبتنی بر حقایق توسط معیارهای عملکرد دارد. در پایان نامه مدیریت  با موضوع مدیریت کیفیت جامع، ارتباطات درون‌سازمانی گسترده به منظور حفظ مشارکت فراگیر و ارتقای روحیه کارکنان ترغیب می شود.

با وجودی که این رویکرد مدیریتی در ابتدا برای بخش تولید معرفی شده بود، اما به سرعت در بسیاری از حوزه های دیگر صنعت و کسب و کار نیز به کار برده شد. همچنین در پایان نامه مدیریت  با موضوع مدیریت کیفیت جامع، این رویکرد مدیریتی به منظور ارزیابی عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انجام پایان نامه مدیریت

سفارش پایان نامه مدیریت

مقاله isi


مطالب دیگر این گروه
چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ پایان نامه مدیریت و رعایت قوانین نگارش پایان نامه مدیریت  و رعایت قوانین نگارش انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری