پایان نامه معماری با محوریت معماری اسلامی

 

درپایان نامه معماری با موضوع معماری اسلامی، غالبا معماری متاثر از سرزمینهای فارسی (Persian)، رومی و روم شرقی که مسلمانان در قرنهای هفتم و هشتم هجری بر آنها حکمرانی می‌کردند، در زمره معماری اسلامی محسوب می‌شود. معماری مذهبی اسلامی اولیه که نمونه بارز آن قبه‌الصخره و مسجد اموی دمشق یا مسجد بزرگ دمشق بوده است، علاوه بر ویژگیهای معماری مسیحی مانند گنبدها، قوسهای ستونی و موزاییک، شامل فضاهای بزرگ برای نماز جماعت و محراب بوده است.

در پایان نامه معماری با موضوع معماری اسلامی گفته می‌شود که بدون تردید، یکی از مهمترین مظاهر معماری اسلامی مساجد هستند که وجوه تمایز برجسته‌ای با بسیاری از سبکهای دیگر معماری دارند. معماری مذهبی، اساسا با ساخت مساجد ستون‌دار در عراق و مصر مطرح شد. همچنین در ایران، مساجد شامل چهار ایوان رو به یک حیاط مرکزی به عنوان ویژگی برجسته معماری اسلامی شناخته شد. این مساجد آجری شامل گنبدها و سِکُنجهای تزئین شده در گوشه اتاقها بود.

 

                                             

 

 

ویژگیهای معماری ایرانی به سرعت به هند انتقال یافت و نمونه‌های بارز آن در تاج‌محل و قصرهای مغولی (یا گورکانی) متجلی گشت. معماری عثمانی نیز بر اساس سنن اسلامی و روم شرقی پایه‌گذاری شد و مسجد سلیمیه در شهر ادیرنه کشور ترکیه، یکی از مهمترین آثار به جای مانده این سبک از معماری است. همچنین، مسجد جامع اصفهان یکی دیگر از نمونه‌های برجسته معماری اسلامی است. البته باید گفت معماری اسلامی محدود به نمونه‌های مذهبی آن نیست و درپایان نامه معماری با موضوع معماری اسلامی، کاخ الحمرا به عنوان یکی از نمونه‌های بارز معماری اسلامی غیر مذهبی (سکولار) معرفی می‌شود.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری

مقاله isi