پایان نامه معماری با محوریت معماری بومی

در پایان نامه معماری با موضوع معماری بومی، اتکا به نیازها، مواد ساختمانی و سنتهای خاص هر منطقه به عنوان ویژگی اصلی در معماری بومی شناخته می‌شود. در واقع این نوع معماری مختص زمان و مکان معینی است و مهارت و تجربه سازندگان محلی (و نه معماران زبده) در آن نقش اساسی داشته است. به عنوان مثال در کشورهای انگلستان و آلمان، ساختمانهای دارای قابهای الواری (مربوط به قرون وسطی) به عنوان یکی از نمونه‌های بارز معماری بومی شناخته میشوند.

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                             

معماری بومی درپایان نامه معماری به عنوان پدیده‌ای ثابت در نظر گرفته نمی‌شود و سیر تحولات و تغییرات آن به طور گسترده  مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این نوع از معماری، فراهم بودن منابع لازم و نیروی کار، فناوری محلی، اقلیم، محیط، وضعیت اقتصادی و تاثیرات تاریخی به عنوان مهمترین ابعاد در معماری بومی معرفی می‌شوند. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر معماری بومی، فرهنگ خاص هر منطقه است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر ویژگیهای سازه طراحی شده توسط معماری بومی تاثیر می‌گذارد. در کشور ما با توجه به نقش پر رنگ سنن و فرهنگ در بسیاری از سبکهای معماری، معماری بومی با نشانه‌ها و شاخصه‌های سنتی و تاریخی متعددی در هم آمیخته است و از این رو بعضا معماری بومی با معماری سنتی اشتباه گرفته می‌شود.

مطالعه و شناخت دقیق معماری بومی و ویژگیهای خاص آن در هر منطقه جغرافیایی خاص، می‌تواند درک بهتری نسبت به پیشینه و سبک معماری به دست دهد. علاوه بر این، درپایان نامه معماری با موضوع معماری بومی، رویکردهای مختلفی از جمله پایداری و معماری پایدار و ارتباط آنها با معماری بومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری

مقاله isi